Het probleem Orban en de waarden van de Europese Unie

Het Hongarije van Viktor Orban is al een tijdje een zorgenkind binnen de Europese Unie. Sinds Orban in 2010 opnieuw aan de macht kwam, werden een reeks controversiële hervormingen doorgevoerd. Zo werd de macht van het Hooggerechtshof beperkt, werd ingegrepen bij de benoeming van rechters en magistraten en werd het overheidstoezicht op de Nationale Bank en de media versterkt. Keer op keer leidde dit tot verontwaardigde reacties, maar nooit volgde enige sanctie. De Fidesz-partij van Orban behoort nog steeds tot de fractie van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement en los van een aantal publieke berispingen en een enkele veroordeling door het Europees Hof van Justitie kwam Hongarije hiermee weg. Meer zelfs, Orban kon zich profileren als vaandeldrager van een model dat hijzelf omschrijft als een ‘illiberale democratie’, met een sterke leider die zich opwerpt als vertegenwoordiger van de wil van het volk.

Hoe zo een illiberale democratie werkt, konden we afgelopen dagen vaststellen. Vorig weekend werd een referendum georganiseerd met een heel suggestieve vraagstelling omtrent de uitvoering in Hongarije van het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen. Dat Orban bezwaren heeft omtrent dit plan is uiteraard zijn goed recht, dat hij heeft geprobeerd de goedkeuring van het plan te blokkeren in de Raad van de EU is dat ook en dat hij, nadat dit plan toch werd goedgekeurd, probeert om zijn gelijk te halen voor het EU Hof van Justitie is evident ook geen enkel probleem. Dat er echter een referendum wordt georganiseerd nog voor het Hof van Justitie zich over deze zaak kan uitspreken en waarbij de toepassing van het Europees recht in Hongarije compleet wordt genegeerd, druist in tegen alle verplichtingen van dit land als lidstaat van de Europese Unie. Hoewel de uitslag van het referendum ongeldig is volgens de nationale referendumwet, weerhoudt dit Orban er niet van om toch een grondwetswijziging aan te kondigen om de uitvoering van het spreidingplan af te blokken. Een dergelijke werkwijze ondermijnt alle basisprincipes van de rechtsstaat en is gebaseerd op het primaat van de politieke leider.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be