Het niveau van Dijsselbloem: geen geld, drank en lekkere wijven voor PIGS-landen

In de begintijd van de “Griekse EUcrisis” klonken er al geluiden uit de FNV dat het maar eens afgelopen moest zijn met het pensioen op je vijftigste daar. Doordrenkt van vreemdelingenhaat en totaal gespeend van kennis van zaken over dat “Andere land” dat nota bene de zelfde valuta heeft – en waar niemand behalve bankiers en (andere) magnaten een cent gezien hebben van wat er overgemaakt werd.
Dijsselbloem doet er een schepje bovenop. Die zegt dat de diepst door de crisis getroffen Europese landen dan maar niet hun geld hadden moeten uitgeven aan “drank en vrouwen”. Ja, aan drank en vrouwen. En hij onderstreept het sociaaldemocratische gehalte van deze uitspraak door te stellen dat hij solidariteit verwacht van Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland. Excuses zitten er niet in.

Door vertegenwoordigers van de desbetreffende landen is verontwaardigd gereageerd op de opmerking van Dijsselbloem. Als dit een sollicitatie voor een verlenging van zijn functie als baasje van de Eurogroep is, heeft Dijsselbloem zich ernstig vergist, is de teneur van de reacties. De kans dat de PvdA in een volgend kabinet komt mag intussen wel gering geacht worden.

De originele bron van de uitspraak, in de Frankfurter Allgemeine, is online onvindbaar. De Financial Times geeft de hoofdlijnen weer.
Voor wie de titel niet kan thuisbrengen: hier.