Het neoliberalisme: een spookverhaal?

Er waart een spook door het maatschappijkritische discours van de voorbije decennia: het neoliberalisme. De term duikt op in de meest uiteenlopende teksten en speeches van activisten, kunstenaars, vakbondsleiders, linkse én rechte politici, journalisten, sociale wetenschappers en critici van de globalisering. Zij allen gebruiken ‘het neoliberalisme’ om het huidige politieke, economische en sociale klimaat te duiden – en dan vooral in negatieve zin. Het doorgeschoten kapitalisme, de bankspeculaties, de verharding en de verzuring van de samenleving, de privatiseringen, de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, de dereguleringen, de hoge bonussen, de financiële luchtbellen, de toenemende inkomensongelijkheid, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de dreigende ecologische catastrofe: ‘het neoliberalisme’ wordt overladen met alle zonden van Israël.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be