Het misselijkmakende meten met twee maten in dit land (met naschrift)

Vorige week regende het slagen van knuppels door de gewapende tak van de PVV op mensen die – verbijsterd als ze waren over de laffe moord op een weerloze man door bijna tien van die geüniformeerde bandieten – demonstreerden tegen het politiegeweld dat al zoveel doden en leed teweeggebracht heeft. De staat reageerde met bruut geweld, omsingelingen van hele groepen mensen en massa-arrestaties die beelden en herinneringen opriepen uit bijvoorbeeld de dagen van de staatsgreep tegen de wettig gekozen president van Chili Salvador Allende.

Met leugens en misselijkmakend gelul van de overheid over bewoners van de Schilderswijk die bureau Heemstraat (een notoir racistisch hol van de ‘volstrekt niet racistische dienders’) zouden bedelven onder ‘steunbetuigingen’ en cadeautjes alsook over hoezeer de dood van Mitch Henriquez de agenten wel zou hebben aangegrepen (*snotter* ‘dit heeft niemand gewild’ aldus een of andere politiemuts. Nee, maar het is wel gebeurd en de Hermandad heeft het op haar geweten voor zover je van geweten kunt spreken bij die menselijke mislukkelingen in uniform.) trachtte men de aandacht af te leiden van het feit dat er gewoon iemand VERMOORD is door een stel geüniformeerden met een gedrags- en zelfbeheersingsprobleem. Moord was het en niks anders. O ja, en er was een flinke dosis selectieve verontwaardiging van de kant van de Haagse politie.

Hoe anders wanneer de nazi’s van dit land gemeenteraadsleden terroriseren wanneer die datgene doen waarvoor ze in een democratisch proces gekozen zijn en dus wellicht zullen stemmen voor de komst van een islamitisch gebedshuis. Dan geen knuppels en massa-arrestaties, dan gaat de politie…in gesprek.

Ofschoon ik geweld afwijs kan ik een gevoel van walging toch niet onderdrukken bij dit meer dan onfrisse staaltje van meten met twee maten. Ooit had ik vertrouwen in de politie en het justitieel apparaat van dit land maar die tijd ligt ver achter ons. Dat hebben mensen als van Aartsen, Teeven, Marcouch, Opstelten, achterlijke gladiool Rutte plus niet te vergeten Paul van Musscher en nog een groot aantal bewerkstelligd.

Overigens moet wat mij betreft niet alleen laatstgenoemde weg, ook de zeer gewelddadige Van Aartsen (knuppels tegen kunstenaars’) moet zijn biezen pakken en verder moet het hele racistische politieapparaat dat dit land meer kwaad dan goed doet ontmanteld worden.

Naschrift:
In het bovenstaande artikel had ik het over de verhalen die de overheid graag rondstrooit als zouden bewoners van de Schilderswijk massaal steun betuigen aan de volstrekt niet racistische dienders van het bureau de Heemstraat.
Hier het verslag van een niet vrijwillig verblijf van iemand op dat bureau waar men zo geliefd is…