Het kind straks letterlijk het kind van de rekening

Er is eigenlijk niet eens meer sprake van een dreigend drama in de jeugdzorg als gevolg van de decentralisatie. Je kan er vanuit gaan dat het in een aantal gemeenten vreselijk fout gaat.
Dat zijn de gemeenten die nog steeds geen contracten hebben afgesloten met de instellingen die de noodzakelijke zorg moeten bieden.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) verschoof de deadline gisteren van 1 november naar 1 december. Het kabinet houdt gemeenten die nog geen contracten hebben gesloten met aanbieders van jeugdzorg, scherper in de gaten.

Het gaat om meer dan 50% van de gemeenten. Inmiddels moeten ouders de wanhoop nabij zijn. De onzekerheid of de zorg blijft doorlopen na 1 januari moet ondraaglijk zijn. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland heeft daar in ieder geval meer dan sterke twijfels over.

Kamps van Jeugdzorg Nederland heeft er geen vertrouwen in dat de nieuwe deadline wordt gehaald. “Het is geloof ik al de tiende keer dat er een deadline is gesteld”, zegt hij. “Steeds werd opnieuw geconstateerd dat die datum niet werd gehaald, en dat het een maand later zeker goed zou komen.”

Kortom het kind is straks letterlijk het kind van de rekening. In plaats van schandalig te lopen koketteren met zijn eigen kind zou Samsom tot daden moeten komen en de stekker uit dit onzalige kabinet moeten trekken.

(bron)