Het kapitaal zal nu eenmaal de toon aangeven: RTL dumpt Zwarte Piet

250px-Veronica_Norderney_1973Het gaat tegen de in de jaren zeventig ontwikkelde zelflegendarisering van Veronica in, maar ja, ze hadden ook geen spotjes met: wij hebben toch mooi een bom gegooid naar het zendschip van de concurrentie! Snaken in zaken, nietwaar.

Maar het is altijd goed om even te herinneren aan het feit dat de zeezender Veronica als eerste “de gastarbeiders” bediende. Dat betekende in de jaren zestig programma’s in het Grieks, Italiaans en Spaans, naast Surinaamse, Antilliaanse en “Indische” programma’s.
Je bent jong en je wil wat is van later, annexatie van de stijl van de Britse zeezenders die in 1967 waren weggeveegd, op Caroline na, maar wat dat station in de jaren zeventig uitzond was niet iets om je aan te spiegelen als Veronica.
Nee, programma’s voor mensen uit Marokko en Turkije waren er niet, om de waarschijnlijk eenvoudige reden dat de meeste van die programma’s in 1969 gedumpt zijn en in die tijd moest de toeloop uit laatstgenoemde landen nog op gang komen. Het Surinaamse programma ging naar de “gezamenlijkheid” in Hilversum, de rest hoefde niet. Over “publieke omroep” had men het niet in die tijd.

Misschien is het in kapitalistische verhoudingen ook logisch dat media met winstoogmerk rekening houden met meer dan alleen een morrend xenofoob wit publiek. Dus dat RTL het voortouw neemt in het dumpen van Zwarte Piet is beslist niet onlogisch. Zoals ook bepaalde winkelketens de figuur met congé sturen. De zogenaamde publieke omroep zal met al zijn achterblijven op dit punt overigens door de Morrende Menigte nog steeds voor Linkse Elite uitgemaakt blijven, maak u daarover geen illusie. Dat RTL probeert kool en geit te sparen is vanuit commercieel oogpunt uiteraard ook te begrijpen en te billijken.