Het kabinet heeft zelf de marges smaller gemaakt dan nodig was

Column van Lex Oomkes in Trouw.

De meest betrokken ministers moeten zich in augustus een hoedje geschrokken zijn toen de rekenaars aangaven wat de koopkrachtgevolgen zouden zijn voor groepen als chronisch zieken en anderen met, vaak, lage inkomens en een sterke afhankelijkheid van overheidsvoorzieningen.

Impliciet heeft het kabinet PvdA-fractievoorzitter Job Cohen nu alsnog gelijk gegeven. Die stelde in juni dat door de opeenstapeling van de effecten van bezuinigingen onaanvaardbare gevolgen zouden optreden.