Het is ook niet makkelijk

De valsemunters schrijven nep-nieuws om zichzelf belangrijk te maken en helaas blijft daardoor echt interessant nieuws op de achtergrond. Geen krant of tijdschrift heeft, voor zover ik weet, iets geschreven over Chris Coleman de digitale inbreker die al maanden lang bijna dagelijks via Twitter vertrouwelijke documenten publiceert. Het zijn documenten uit Marokkaanse archieven. Er uit blijkt dat onder anderen Amerikaanse en Franse journalisten te koop zijn. Nieuws? Misschien niet maar het is wel een internationaal schandaal. Er blijkt ook uit dat de Israëlische en Marokkaanse lobby’s in de USA zeer nauw samenwerken.  Dat er actief gespioneerd wordt bij de Nederlandse solidariteitsbeweging voor West-Sahara.

Het verschil met de valsemunters is groot. Nep-nieuws voldoet aan een vraag, echt nieuws zien velen liever niet… De marktwerking van nieuws en bij nieuwsgaring is daarom wat ingewikkelder dan men in het algemeen denkt.

Zie hier, of beter hier of hup meteen op twitter.