Het gelijk van het Haga

Alhamdulillah, de kogel is door de kerk – overigens in deze context een rare opmerking -, volgens het AD in een artikel met deze kop: “Onderzoek: AIVD opereerde onrechtmatig bij Haga Lyceum”. Maar natuurlijk zullen allerlei ‘overheidsinstanties’ de gegevens van het AIVD blijven volgen en uitdragen dat ze terecht zijn geweest, ondanks het feit dat de AIVD op de vingers is getikt. 

Een aantal gegevens uit het eerdere rapport van de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum schijnen niet of nauwelijks (goed) onderbouwd te zijn. In de echte maatschappij – en niet in het duisterepraktijkenleven van de geheime diensten – zou je bijna zeggen dat er bepaalde zaken zijn gelogen of minimaal uit de duim gezogen. Maar ja, het is het schemerige gebied van de veiligheidsdiensten en in dat gebied mag meer wat niet in de echte wereld mag, zoals een bestuur van een Islamitische school van alles beschuldigen zonder daar enig bewijs voor te hebben.

De media

NU.nl spreekt in haar artikel “ … Er was tot dan toe in het inlichtingenonderzoek niet vastgesteld dat op de school het salafistische gedachtegoed – en daarmee samenhangend een antidemocratische of anti-integratieve boodschap – werd overgebracht aan de leerlingen … ”
Met zo’n zin kan je eigenlijk ook wel alle kanten uit, maar voor een simpele verstaander als ik, lees ik daar uit dat de AIVD geen poot heeft om op te staan als er gesproken wordt over het Salafisme. Sterker nog, de AIVD zou aangegeven moeten hebben dat er een school is, die de Qur’an, Sunnah en de Hadith uitlegt, zoals het hoort. Dus heren van de veiligheidsdiensten, een advies van mijn kant: “Mocht er weer zoiets gebeuren, probeer dan eerst fatsoenlijk uw huiswerk te doen  en leest u eens één keer in, vóór een operatie”.

Abou Hafs vraagt zich in zijn Tweet af hoe men de ‘inhoud van een kritisch rapport over de AIVD’ kan verdraaien en geeft meteen de oplossing: : Kijk maar eens naar het artikel van de NOS. En het artikel van de NOS begint met de tekst: “ … Inlichtingendienst AIVD heeft terecht een waarschuwing gegeven over anti-democratische invloeden op het Amsterdamse Haga Lyceum, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD … “

Het schijnt dus gewoon de manier te zijn hoe men iets leest en dat dan weer beschrijft. De NOS blijft staan achter de gegevens van de AIVD en dat er niets mis was met de gegevens die openbaar zijn gemaakt en verspreid, ondanks het feit dat de commissie die het dossier heeft onderzocht toch bepaalde sterke feiten op tafel legt, zoals niet onderbouwd en bepaalde zaken hadden niet op deze manier verspreid mogen worden.

De AIVD had beter moeten onderbouwen wat ze zo stellig in haar rapport had geschreven, zoals de banden van de bestuursleden van het Haga Lyceum met een zgn. terroristische organisatie. De NOS schrijft hierover: “ … Ook had de AIVD niet voldoende informatie om te stellen dat bekend is dat betrokkenen bij de school contact hadden met de terroristische groepering het Kaukasus Emiraat, en dat zij de aanvoerder hiervan ‘hun leider’ noemden. De CITVD zegt dat daar wel aanwijzingen voor waren, maar dat de AIVD dit niet zo stellig in zijn ambtsbericht had moeten verwoorden … “ Op de site van het AD klinkt het toch een tikje anders: “ … Daarin staat dat beweringen van de inlichtingendienst over banden tussen ‘richtinggevende personen’ op de school (volgens ingewijden schooldirecteur Söner Atasoy en een broer van hem) en terreurgroep het Kaukasus Emiraat, ‘onvoldoende zijn onderbouwd’ … “ Het is maar hoe je het beschrijft.

‘Democratische’ waarden of aanval op Islam

Maar het meest opvallende punt, vind ik de zin die in het artikel van het AD te lezen staat over de democratische waarden, zoals : “ … De dienst krijgt ook verwijten over de uitvoerige aandacht voor zaken die ook op andere religieuze scholen gangbaar zijn, zoals gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes en verplicht gebed. De duiding hiervan droeg bij aan het ‘zorgwekkende karakter’ van de berichtgeving aan andere overheden. Maar omdat dit past binnen de vrijheid van onderwijs, had het achterwege moeten blijven, aldus de toezichthouder. Het ambtsbericht mist ‘focus op de gedragingen die (..) de democratische rechtsorde kunnen ondermijnen’ … “

Leest u nu hetzelfde als ik? De inlichtingendienst AIVD is druk bezig (‘uitvoerige aandacht’) met onderzoek naar meerdere religieuze (lees: Islamitische) scholen (dus niet alleen bij het Haga) waar gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes normaal is en het gebed een verplichting.
Als we nu strikt het woord religieus hanteren, dan moet geconcludeerd worden dat de AIVD ook heel streng christelijke scholen in Zeeland en op de Veluwe (de achterban van de SGP en de CU) aan onderzoeken bloot zou stellen. Maar zeg nu zelf, dat hebt u toch nooit gehoord? Neen, want dat is complete onzin; christelijke scholen hebben het recht te doen wat ze denken dat ze moeten doen, want dan noemen we nu pas écht vrijheid van onderwijs.
Echter die vrijheid van onderwijs schijnt er dus niet te zijn voor Islamitische scholen, want die staan volop in de aandacht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Nederlandse staat.

Mijn vraag dus wederom aan de AIVD: wat is er mis met gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes? Laat ik u melden dat in de tijd dat ik naar de middelbare school ging, er in Nederland ook gescheiden Nederlandse scholen waren voor meisjes en jongens, wat denkt u bijvoorbeeld van de MMS? Ten tweede: wat is er mis met het verplicht gebed? AIVD, bent u nog wel van deze wereld? Er zijn zoveel scholen – niet alleen Islamitisch – waar het gebed verplicht is en terecht. De kinderen moeten opgroeien met een moment op school waar ze even stil staan bij hun geloof. Daar is niets mis mee.
Waar wel iets mis mee is, is die aanval op de Islam die steeds terugkomt in Nederland: het Cornelius Haga Lyceum dat aangevallen wordt, Islamitische scholen die onderdeel zijn van onderzoek van de AIVD, het verbod op de adhan (oproepen tot gebed), geen vergunning voor de bouw van een moskee, verbod op geld uit het buitenland om de bouw van een moskee te kunnen financieren, het verbod van de nikab en de foulard op bepaalde plaatsen in de maatschappij, om maar niet de spreken van moslimvrouwen en -kinderen die terug willen komen uit Syrië. Zo komt een veiligheidsdienst of een inlichtingendienst de dag wel door.