“Het geheel had een ordelijk verloop”

Het internet bestond nog niet. Drones evenmin. In 1971 werd nog geschaduwd, afgeluisterd en geïnfiltreerd. De man met de hoed achter de krant met een gat erin. Politieke partijen werden scherp in de gaten gehouden. Met name de CPN mocht zich verheugen in grote belangstelling van de overheid. Uit het archief:Een geheim agent meldt, in fijn ouderwets normaal Nederlands, het volgende: (Document)

Behalve de grootschaligheid van het bespieden van tegenwoordig, is er in de afgelopen decennia niets veranderd. Dat geldt zowel voor de ongezonde belangstelling van de overheid voor haar burgers als voor de in dit “geheime” rapport omschreven maatschappelijke problematiek in de Provincie Groningen.

*Met dank aan Engel Modderman, fractievoorzitter Verenigde Communistische Partij te Oldambt (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java