Het favoriete plaatsje van terroristen en criminelen: Schengen

Schengen, het kleine plaatsje in Luxemburg op het drielandenpunt met Frankrijk en Duitsland, staat symbool voor de vrijheid van reizen en vestiging in de EU. Die vrijheid is op het eerste gezicht een groot goed. Maar bij nadere beschouwing werkt ‘Schengen’ niet helemaal naar wens. Paul de Grauwe, de bekende en een over grenzen heen kijkende econoom, legt nogmaals de vinger op de zere plek.

Criminele bendes bewegen vrijelijk in het gebied. Ze plegen inbraken in het ene land en vluchten naar het andere. Daarentegen moet politie aan de grenzen stoppen. Terroristen plannen in Brussel hoe aanslagen in Parijs te plegen en van de radar van de nationale politiemachten en inlichtingendiensten te ontsnappen. Nationale politiemachten en inlichtingendiensten zijn niet geïntegreerd en kunnen niet langer de veiligheid van hun burgers garanderen.
(Social Europe) [vertaald uit het Engels]

De keuze is drieledig: of we schaffen ‘Schengen’ af, of we gunnen zware criminelen en terroristen hun grote bewegingsvrijheid, of we treffen op Europees niveau adequate maatregelen. De politieke keuze is uiteindelijk aan ons burgers.