Het einde van Nederland (3): De stille revolutie

Degenen die essentiële vrijheid willen opgeven in ruil voor wat tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid” – Benjamin Franklin

In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:

 1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
 2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
 3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
 4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
 5. Intimideer burgergroeperingen
 6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
 7. Val belangrijke personen aan
 8. Controleer de pers
 9. Behandel politieke dissidenten als verraders
 10. Schort de werking van de rechtsstaat op

Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld. Deze serie toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit deel; de ontwikkeling van een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers.

Op weg naar de politiestaat

In de overgang van een open naar gesloten samenleving stuurden fascistische overheden intimiderende groepen, veelal jonge mannen, af op de burgerbevolking ‘voor orde en veiligheid’. Deze groepen stonden niet onder democratische controle. Ze joegen burgers schrik aan en maakten ze zo makkelijk manipuleerbaar door de overheid. Mussolini deed dat in Italië met ordehandhavers als de Camicie Nere en Hitler deed dit met zijn beschermingsdienst Sturmabteilung (SA). Onder Hermann Göring kreeg de SA de status van hulppolitie. In de loop der tijd kregen zij door hun enorme aanwas almaar meer macht en permitteerden zij zich steeds meer geweld. Vooral op ontevreden, laagopgeleide, vaak werkzoekende jonge mannen hadden deze ordediensten grote aantrekkingskracht.

Behalve van burgerlijke ordehandhavers maken fascistische regimes vaak gebruik van paramilitaire organisaties, wel of niet in dienst van de overheid, ter intimidatie van de burgerbevolking. Een voorbeeld zijn Mussolini’s Carabinieri.

Amnesty International definieert paramilitaire organisaties als volgt: “Aanduiding voor groepen die zich hebben bewapend en gewapende acties uitvoeren, maar niet tot het reguliere leger horen. Het belang van paramilitaire eenheden is in de loop der jaren toegenomen ten opzichte van dat van het leger. [Conclusie: Amnesty International] Ertoe behoren o.m. doodseskaders, ‘vigilantes’ (burgerwachten) en milities. Ook een reguliere instelling zoals de politie kan paramilitaire taken op zich nemen”

In Nederland wordt de sociale, economische en politieke macht steeds meer in stand gehouden door een politie of een private variant daarop. Zij zijn de beschermers van de top tegen de massa. Deze politie is deels geheim (AIVD/MIVD/Europol/Eurogendfor/SitCen) en heeft sinds 9/11 zeer vergaande bevoegdheden en een steeds groter arsenaal aan technische controlemogelijkheden. De politie zet via ‘burgernet’, kliklijnen en burgersurveillance (stadswachten) de eigen bevolking tegen zichzelf in. Daarnaast blijkt de democratische controle zeer summier of niet aanwezig.

In het verlengde hiervan heeft het Openbaar Ministerie zich een ongekend grote macht verworven, terwijl de rechten van de burger tegenover dit lichaam steeds meer worden uitgekleed, getuige de schrikbarende aanklacht over de omvorming van het strafrecht tot gelegaliseerde staatscriminaliteit van advocaat B. van der Goen “Doodseskader in Nederland” uit 1998. (Zie deel 10).

Dat de burger bovendien de integriteit van de politie zeer in twijfel kan trekken, blijkt onder meer uit de affaire rond het Interregionaal Recherche Team Noord Holland/Utrecht, oftewel de IRT-affaire. Daarbij werd rond de 100.000 ton (!) aan drugs onder politiebegeleiding op de illegale markt gebracht. Dankzij de corruptie binnen de politie overtrof de Nederlandse overheid sinds de amphioenhandel in de zeventiende eeuw, de uitbating van haar cocaïne plantages op Java, en de harddrugsproductie in haar cocaïnefabriek tot aan de tweede wereldoorlog, opnieuw haar twijfelachtige reputatie als zijnde de grootste drugshandelaar aller tijden. De verantwoordelijken zijn, zoals gebruikelijk in Nederland, na afloop van de affaire gepromoveerd.i En nog steeds gaat de overheid (lees: de eigenaren van BV-Nederland) onverstoord door met drugssmokkel. De politie arresteert klokkenluider Sietse Planting als hij, als soldaat destijds te Afghanistan, eind 2011 zijn ontdekking bekend maakt dat de Nederlandse overheid grootschalig is betrokken bij drugssmokkel uit dat land, nadat de cocaïneproductie er explosief is toegenomen sinds de komst van de Amerikanen.

Het verschijnsel waarbij een (niet integere) politie met vergaande bevoegdheden optreedt als handhaver van de (eveneens niet integere) gevestigde sociale, economische en politieke macht, tegenover een steeds machtelozer burger en daarbij de burger tegen zichzelf gebruikt ter sociale controle, is kenmerkend voor totalitarisme, de politiestaat en fascistische regimes.

Lees verder op Anarchiel.com vanaf De militarisering van de politie

 

25 gedachten over “Het einde van Nederland (3): De stille revolutie”

 1. De concentratie van economische, sociale en politieke macht in handen van niet-democratische groepen moet natuurlijk ten alle tijden bestreden worden, maar is geen exclusief verschijnsel van de afgelopen tijd. Een groot gedeelte van de 10 punten die hierboven genoemd worden, zouden ook op andere tijden kunnen worden toegepast. Ik heb ze voor de aardigheid een tegen het licht van de jaren gehouden.s
  1.Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand (communisme, Warschaupakt)
  2.Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt. (Dit is traditie in de VS, alleen werden die zogenaamde gevangenissen meestal aan foute regimes in Zuid-Amerika of Afrika overgelaten, de Amerikanen bezorgden de opleidingen.)
  3.Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers (CIA)
  4.Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking (dienstplicht in zijn algemeenheid)
  5.Intimideer burgergroeperingen (via propaganda gebeurt dit, uiteenslaan van burgerrechtenbewegingen, in de jaren zestig bijvoorbeeld als ze voor de rechten van zwarten opkomen, etc.)
  6.Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating (‘willekeurig’ is in deze een relatief begrip, er wordt altijd wel een stok gevoinden om de hond te slaan die dan als legitiem wordt gepresenteerd, maar in de VS in de jaren zestig zullen die er ongetwijfeld zijn geweest)
  7.Val belangrijke personen aan (aanslagen op M Luther King, Robert Kennedy, etc.)
  8.Controleer de pers. (dan zou ik even moeten googlen, nu even geen zin in.)
  9.Behandel politieke dissidenten als verraders. (Amerikanen die in deserteerden om niet naar Vietnam gestuurd te worden, hoefden niet op veel coulantie te rekenen in de VS)
  10.Schort de werking van de rechtsstaat op. (ook hier even geen zin om te googlen)
  Aan de andere kant was deze periode ook een periode van toenmende persoonlijke vrijheid. Wolf doet er terecht aan om mensen attent te houden, maar het lijkt mij ook verstandig dit ook in historisch perspectief te zien en te beseffen dat het spel der democratie zich altijd afspeelt tussen degenen die er baat bij hebben te democratiseren en degenen die hun macht willen consolideren en dat dit altijd het geval is geweest. Concentratie van macht in handen van bepaalde groeperingen is dus geen exclusief verschijnsel van de laatste jaren. De manier waarop verwisselt, maar de onderliggende mechanieken zijn altijd dezelfde, dat heeft Wolf wel weer goed gezien.

 2. @Harry,

  Misschien moeten we dan eindelijk eens concluderen dat de zogenaamde democratie volledig fake was. We zijn dus altijd bedrogen omdat het fascisme onderhuids steeds aanwezig was.

  De laatste tijd gaan de maskers echter af en is de valsheid van de ‘onafhankelijke’ mainstream media, de rechtsstaat, de democratie, de burgervrijheid, het geldsysteem et cetetera, meer dan ooit zichtbaar.

  Alles in de lijst van 10 punten gebeurt nu honderd keer erger en de vrijheidsberoving is thans zonneklaar. Het is juist de enorme kracht van Wolf dat ze deze mechanismen voor ons openbaart en laat zien dat we onze vrijheid, hoe relatief ook, nu echt definitief aan het kwijtraken zijn als we niets doen. Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen: “dit wist ik al”.

  Tot dusver werd het bovenstaande namelijk steeds door iedereen ontkend, alsof men de stadia van een rouwproces doormaakt: denial, bargaining, anger, despair, acceptance.

 3. @Erik,

  Over het begrip ‘democratie’ kan altijd getwist worden. De DDR noemde zich democratisch, China noemt zich een volksdemocratie, Nederland een parlementaire democratie en de VS een presidentiele democratie. In elk van die politieke constellaties kunnen fascistische tendenzen aangetroffen worden, omdat fascisme zich als een politieke ideologie mag presenteren, de sentimenten waarop ze zich baseert zijn universeel. Mensen die gevoelig zijn voor authoriteit, zich nogal snel bedreigd voelen en hun eigen groep superieur achten aan de rest van de wereld zullen er in elke samenleving zijn
  Overigens geldt dit ook voor het socialisme en het liberalisme, in ieder niet-socialistische samenleving zullen er mensen zijn die de verdeling van de welvaart ter discussie willen brengen. In een niet-democratische samenleving worden deze mensen vaak de mond gesnoerd, de ‘heersers’ voelen zich dan namelijk bedreigd.
  Het is goed en noodzakelijk dat de verworven rechten en vrijheden verdedigd worden tegen degenen die zich macht toe willen eigenen, maar deze tijd is daar niet uniek in. Ik vraag mij af of de democratie nu zwaarder onder druk staat dan bijvoorbeeld in de jaren dertig, toen een groot gedeelte van Europa onder fascistische regimes zuchtte. Vooralsnog hoeven we hier geen volksfrontpolitiek te voeren zoals in Frankrijk tijdens de jaren dertig gebeurde. Klokkenluiders die tegen de afbraak van rechten en vrijheden waarschuwen, zoals Wolf, zijn er in het verleden ook al geweest. Ik noem maar een Menno ter Braak, die in de jaren dertig al waarschuwde voor het fascisme, maar er zijn er natuurlijk meer. Wel is het noodzakelijk om bewegingen als de PVV en ook de VVD scherp in de gaten te houden, ze breken de verworven rechten langzaam(?, misschien ook wel erg snel) maar zeker af. Misschien zou een ‘volksfrontisering’ van de politiek (sorry, kan even geen betere term verzinnen) nog niet eens zo’n slecht idee zijn om het rechts-populisme te bestrijden.

 4. Waar het allemaal naar toe gaat is nu een raadsel, privacy is er eigenlijk niet.
  Ik krijg van de ficus elektronisch een voor ingevulde belasting opgaaf die
  gewoon klopt (dus zij weten alles van mijn).
  De staat weet nu meer dan jullie denken, wat die rechtse rakkers willen
  dat zijn de laatste restjes privacy die wij nog hebben maar eigenlijk niets voorstellen.

  De staat weet waar ik werk, waar ik woon, mijn loon, mijn lasten, wat voor auto ik rij, hoe ik reist,
  wie kan dit rijtje nog aanvullen???

 5. Nederland democratisch? Hmmm… Zou ik toch (op z’n minst) de kanttekening bij willen plaatsen dat we een staatshoofd hebben dat daar door erfopvolging terecht is gekomen. Daarmee scharen we ons in een opmerkelijk rijtje met o.a. Noord Korea, Syrie, Thailand, VAE, Saudi Arabie, Brunei, Dubai, Quatar, Marokko, Swaziland, Engeland en natuurlijk…. Belgie!!!

 6. @Harry

  “Over het begrip ‘democratie’ kan altijd getwist worden”, zegt je. Je analyse toont eigenlijk aan dat echte democratie nooit heeft bestaan omdat de tendensen, waar je over spreekt, altijd onderhuids aanwezig waren. (De -ismen die je noemt volgden bovendien de religies op als verdeelinstrument; verdeel en heers).

  Deze tendensen vind je niet enkel bij VVD en PVV. Integendeel. Zodra de partijen naar het midden gaan, worden ze geregeerd door de eigenaars van de banken en corporaties. De ‘puppetmasters’ zogezegd. Je ziet het net zo goed aan de politiek van middenpartijen als het CDA, D66 en de PvdA: al hun beslissingen zijn in het nadeel van de burger en in het voordeel van de corporaties (w.o. banken). Zelfs de ogenschijnlijke opvolger van de PvdA, de SP, laat, nu zij groeiende is, haar idealen stukje bij beetje vallen. Feitelijk is de BV-Nederland een 1-partij staat, geregeerd door de eigenaren van de corporaties.

  Je vraagt je af of de democratie nu zwaarder onder druk staat dan in de dertig. Nee, dat denk ik niet. Dat zegt Wolf ook niet. Wolf toont voornamelijk precies de analogieën van de huidige tijd met de dertiger jaren aan. Het zijn de klassieke tien stappen. Met het oog op de dertiger jaren, waarschuwt ze voor de op handen zijnde gesloten samenleving waarin het fascisme in al zijn weerzinwekkendheid is teruggekeerd.

  Je zegt dat klokkenluiders die tegen de afbraak van rechten en vrijheden waarschuwen, zoals Wolf, er in het verleden ook al geweest zijn. Niets nieuws dus. Niet iets om je druk over te maken, proef ik.

  Naomi Wolf ontkent allesbehalve dat het verleden zich steeds herhaald. Het verschil zit in het feit dat elke nieuwe herhaling vergaander en veelomvattender is. Er is sprake van een progressieve ontwikkeling. De nieuwe ‘dertiger jaren’ waarin we ons bevinden, met het nieuwe fascisme dat zich nu ontvouwd, zijn in potentie veel gevaarlijker voor de vrijheid van burgers dan voorheen. Dat is bijvoorbeeld alleen al een gevolg van de enorme vlucht van de technologie (RFID/nanotechnologie/satellieten/chips/biometrie). Alles is nog meer geperfectioneerd, geglobaliseerd, geharmoniseerd. Vluchten kan niet meer. Kijk naar het nieuwe persoonsbewijs. Dat is vele, vele malen effectiever en kwetsbaarder voor machtsmisbruik dan het persoonsbewijs van Jacob Lentz uit 1941: http://www.anarchiel.com/display/de_wederopstanding_van_het_Nazi_persoonsbewijs

  Zo de zaken nu staan in Europa en Nederland is de tendens dat we definitief onze zelfbeschikking verliezen in het nieuwe technotronische tijdperk. Degene die dat niet ziet is mijns inziens stekeblind. Dat is waar Wolf en anderen voor waarschuwen.

 7. @Erik, ” De argumenten voor invoer van het biometrisch- en Nazi-persoonsbewijs zijn identiek ”

  Inderdaad heb je volkomen gelijk – de nazi’s wouden de perfecte 1000 jarige Arische Rijk vestigen onder de perfecte controle van de staat.
  Nu gaat het om hetzelfde – de Staat/Rijk wil de volledige controle over de burgers hebben.

  De grap hierbij is dat als je niet er aan wil meewerken, zijn ze als de kippen bij met de vraag : ” heb je dan iets te verbergen?” .

 8. #Eric,

  Of ‘echte’ democratie wel of niet bestaan heeft, daar kan een hele historische discussie over gevoerd worden. Het begrip ‘democratie’ is zo breed invulbaar en zo breed uitlegbaar, dat daar een nadere specificatie voor nodig zou zijn. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat een 17e eeuwse kolenboer uit Pruisen de Griekse democratie echt zijn/haar ding had gevonden… Democratie is geen begrensd begrip, we discusieren er nu over en over honderd jaar hoop ik ook. Pas wanneer het begrip ‘democratie’ niet meer ter discussie kan worden gesteld, weet je dus dat je in een heel fout regime zit.
  “Naomi Wolf ontkent allesbehalve dat het verleden zich steeds herhaald. Het verschil zit in het feit dat elke nieuwe herhaling vergaander en veelomvattender is.” Eens, maar de onderliggende mechanieken (zie die tien punten van haar) blijven overeind. Dat ‘vergaander en veelomvattender’ aspect is gewoon een kwestie van technologische vooruitgang. Napoleon had gewoon niet de technieken die de DDR had, en de DDR had niet de technieken van tegenwoordig. De controle op de burger lijkt alsmaar heftiger te worden… maar daarentegenover staat… hoeveel had een lijfeigene anno 1200 tegenover een uitzendkracht nu? Wat ik wil zeggen is dat ik het niet zo makkelijk af kan doen alsof nu ineens alles zoveel gecontroleerder is dan toen. Ik zou echt niet als vogelvrije, zonder controle, zonder niets, op een onbewoond pacific eilandje in de 17e eeuw willen zitten,,, Geen overheid, ok… maar ook geen eten, totaal niets… Op het internet wordt ook alles gecontroleerder… maar pas wanneer ze met een sateliet op jou in gaan zoomen om te kijken of jij wel of niet met een zwembroek in die plas water duikt, dan moet je echt gaan opletten. Het nieuwe fascisme vind ik vooralsnog niet gevaarlijker dan het oude fascisme in de jaren dertig… vooralsnog… dus dat kan nog veranderen….Let op die ontwikkelingen, maar ga ze niet zo presenteren alsof ze het einde van de wereld betekenen….

 9. @Harry

  Over het einde van de wereld wordt nergens gesproken (Dit is overdrijving en trekt het verhaal in de belachelijke sfeer). Wél over het einde van zelfbeschikking, individualiteit, ‘democratie’, naties.

  “Het begrip ‘democratie’ is zo breed invulbaar en zo breed uitlegbaar,” etc. Dit vind ik een dooddoener. Welk begrip is uiteindelijk niet breed invulbaar en breed uitlegbaar?

  (Elke simpele ziel door de eeuwen heen, snapt overigens dat daar letterlijk “regering door het volk” onder verstaan wordt en zal de discussie voornamelijk toespitsen op de mate waarin het volk daadwerkelijk regeert, geheel afgezien van allerlei bijkomende filosofische connotaties waar jij op doelt).

  “de onderliggende mechanieken (zie die tien punten van haar) blijven overeind.”

  Hier is toch geen discussie over? Deze mechanieken zijn mogelijk zelfs millennia oud.

  “Dat ‘vergaander en veelomvattender’ aspect is gewoon een kwestie van technologische vooruitgang. ”

  En dat is nu precies de crux! De enorme vooruitgang op technologisch en andere gebied. Dat Napoleon gebruik maakt van dezelfde mechanieken in Frankrijk betekent nog niet dat hij toen ooit had kunnen bereiken wat men nu wereldwijd wel kan. De situatie nu is juist daarom veel ernstiger.

  “Lijfeigenen anno 1200”. Daar noem je een specifieke groep. In 1200 was het voor anderen daarentegen nog mogelijk volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk te zijn. Nu niet meer. Zie je niet dat we nu met de herinvoer van het persoonsbewijs en het persoonsnummer, gekoppeld aan -tig databases en in een mondiaal geharmoniseerd systeem, ALLEMAAL LIJFEIGENEN, d.w.z. volstrekt controleer- en manipuleerbaar, worden gemaakt? Om dan nog maar niet te spreken over de toekomstige afschaffing van fysiek geld en de daaruit volgende totale afhankelijkheid van de digitale bank. Het is nog wachten op een onderhuidse chip. Ray Kurzweil is daar groot voorstander van.

  “pas wanneer ze met een sateliet op jou in gaan zoomen om te kijken of jij wel of niet met een zwembroek in die plas water duikt, dan moet je echt gaan opletten.”

  Dat is inderdaad precies wat men van plan is, Harry! Helaas. Kijk voor de grap eens naar EU projecten als INDECT of ADABTS die zijn ontworpen naar aanleiding van het Amerikaanse project TIA: Total Information Awareness.

 10. @6: “Je ziet het net zo goed aan de politiek van middenpartijen als het CDA, D66 en de PvdA: al hun beslissingen zijn in het nadeel van de burger en in het voordeel van de corporaties (w.o. banken).”
  Yep. Dat komt omdat ze de belangen van burgers zien als privé-belangen en die van corporaties als het algemeen (economisch) belang – terwijl het in feite precies omgekeerd is. Dat duidt erop dat het een exclusief systeem is.

  Bij technologie moet je niet zozeer denken aan digitale techniek e.d. maar vooral aan de kennis hoe je mensen ‘en masse’ kunt manipuleren (public relations, social engineering) en in hoeverre dat opzettelijk wordt gestimuleerd en toegepast.

  Overigens zijn er nog meer voorbeelden te noemen van privatisering van het geweldsmonopolie. In detentiecentra (de gevangenissen waarin vreemdelingen worden opgesloten) wordt gewerkt met privé-bewakers, en er zijn plannen om het hele gevangeniswezen zo in te richten. En Frontex, de organisatie die de buitengrenzen van Europa bewaakt, werkt weliswaar met marechaussee’s maar de democratische controle is ver te zoeken.

 11. @10

  “Bij technologie moet je niet zozeer denken aan digitale techniek e.d. maar vooral aan de kennis hoe je mensen ‘en masse’ kunt manipuleren (public relations, social engineering) en in hoeverre dat opzettelijk wordt gestimuleerd en toegepast.”

  Absoluut! Joke. Het gaat veel verder. (De technologie is het ondersteunende instrument). Ook in de massapsychologie, bijvoorbeeld, heeft men enorme vorderingen gemaakt. Men noemt de propaganda voor de massa: public relations. Uitvinder: Erward Bernays, neefje van Freud. Verder ook gigantische vorderingen in de mind-control sinds de vele experimenten van de CIA (MK-Ultra etc.)

  “Overigens zijn er nog meer voorbeelden te noemen van privatisering van het geweldsmonopolie.”

  Inderdaad. Frontex, Europol, SitCen, Eurogendfor: al deze politionele EU-lichamen zijn onschendbaar!

  Een kind snapt toch dat er dan iets aan de hand is me de zogenaamde ‘democratie’, ondanks het feit dat er verschillende filosofische benaderingen zijn van dat begrip.

 12. @11: Edward Bernays, daar dacht ik inderdaad aan. Bij mijn weten heeft Freud zich nooit uitgelaten over wat hij van de praktijken van zijn neefje vond, maar hij had wel een bloedhekel aan Amerika. Bernays zelf wist in elk geval sinds 1933 dat hij Goebbels tot zijn grootste fans mocht rekenen.

  Professor Heertje koketteert trouwens nog steeds met ‘social engerineering’ als remedie tegen al het leed, en dat gaat erin als koek in linkse kringen. Heertje benadrukt steevast dat het om (waardenvrije) bèta-wetenschap zou gaan – maar sinds wanneer is economie bèta?

 13. #1
  Harry je maakt de fout dat je dat je levensbeschouwelijke opvattingen zoals socialisme, communisme, kapitalisme, religies enz wil koppelen aan democratie.
  Ze staan echter in feite totaal los van elkaar.
  Democratie heeft slechts te maken hoe een land, stad of gemeenschap bestuurt wordt en wie daar de leiding van heeft. Ook zonder dat er officieel sprake is van een democratie kan een land bestuurd worden. En zelfs soms goed ook. Kijk maar eens wat Hitler tussen ’33 en ’40 presteerde. Van een land dat behoorlijk arm was (mede door de naweeën van Wereldoorlog I) tot één van de meest welvarende landen ter wereld in 1940 toen de oorlog uitbrak. Je kunt er zeker van zijn als hij zo rond ’39 de democratie weer had ingevoerd, hij glansrijk had gewonnen.
  Als je echt iets aan de democratie wil doen zo dat mensen meer invloed hebben, zou je bijvoorbeeld 5 stemmen moeten hebben Die stemmen kun je verdelen naar hoofdprogammapunten van een partij, economie, recht, zorg/welzijn, onderwijs en cultuur buitenland en defensie.Je kunt die 5 stemmen dan aan 1 partij geven, maar je kunt ook ze verdelen over verschillende partijen door 2 stemmen te geven aan een partij waarvan je vindt dat de het beste voor onderwijs zorgt.

 14. #13. Henk ik ben het redelijk met je eens. Levensovertuiging en democratie zijn twee verschillende zaken, maar staan mijns inziens toch niet geheel los van elkaar. Het idee dat macht niet geheel in handen van één persoon / groep geconcentreerd mag worden, is namelijk ook een (levens)opvatting. De invulling van het begrip ‘democratie’, aldus een methodiek om een samenleving politiek te organiseren, is dan ook afhankelijk van de levensopvatting van degene die er invulling aan geeft. Samenlevingen met censuskiesrecht en zonder vrouwenstemrecht werden vroeger ook ‘democratisch’ genoemd. Waarmee aangetoond zou kunnen worden dat zowel het begrip democratie nogal relatief is en ook niet de enige methode om een samenleving politiek te organiseren, dat ben ik wel met je eens.
  Overigens, ik wil wel met je meegaan in de stelling dat Hitler in 1939 eventuele verkiezingen zou hebben gewonnen, maar dat zou dan méér aan de omstandigheden hebben gelegen, dan aan mijnheer Hitler zelf. Franklin D. Roosevelt en de Zweedse sociaal-democraten hadden ook hun verkiezingsoverwinningen te danken gehad aan het feit dat ze niet eenzijdig gingen bezuinigen, maar iets aan de crisis van de jaren dertig deden, de een met een New Deal poltiek, de ander met het investeren in de koopkracht van de mensen, maar ze deden tenminste iets tegen de crisis. Over het succes daarvan kan natuurlijk altijd getwist worden.
  Hitler zou echter zelf ook geen succes gehad hebben zonder die crisis en net als in 1928 een extreem-rechtse schreeuwer zijn gebleven. Er zijn historici zoals Sebastian Haffner die beweren dat er helemaal geen Hitler nodig zou zijn geweest om het weer tot een oorlog te laten komen in Europa, de rol van Hitler als persoon zou te vaak zijn overschat. Om het verhaal maar weer ontopic te krijgen, ook in het democratische Duitsland van de jaren dertig zonder Hitler waren er talrijke groepen (leger, industrie, etc.) die weinig op hadden met de democratie en de macht in een kleine groep probeerden te concentreren, en nog in een heftigere mate dan in het huidige Europa het geval is. Vooralsnog hebben politieke partijen geen privelegertjes, zoals KPD, SPD en de nazi’s in de jaren dertig wel hadden.

 15. @14: “Vooralsnog hebben politieke partijen geen privelegertjes…”
  Harry, als je nou ’s het artikel leest (op de site van Anarchiel gaat het nog een heel eind door) en alle voorbeelden die daarin genoemd worden, vind je dat dan nog steeds?

 16. @14

  Harry, heb je wel eens gehoord van Eurogendfor? Dat ís een ‘privélegertje’ van de corporate Europese Unie waar de burger NIETS over te zeggen heeft en dat geen énkele rekenschap verschuldigd is aan de burger. Onschendbaar dus.

  Om dan nog maar te zwijgen over alle andere private ordediensten (‘privélegertjes’). Die worden overigens gestuurd door machtige, beursgenoteerde corporaties want dát zijn onze regeerders. Niét de politieke partijen!

 17. #14 Harry

  Vooralsnog hebben politieke partijen geen privelegertjes, zoals KPD, SPD en de nazi’s in de jaren dertig wel hadden.

  Wilders cs zijn er wel degelijk voorstander van en hebben zelfs er voor gepleit om een politiemacht op te richten die buiten de verantwoordelijkheid van de “softe” burgemeesters opereren.
  Als je dit leest op de site http://www.meldstraatterreur.nl/
  De PVV pleit al jaren voor een spijkerharde aanpak: avondklokken, gebiedsverboden, mobiele politieposten en denaturalisatie. Bij minderjarigheid van de daders dienen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en eventuele bijstand van de ouders stopgezet te worden. Ten slotte moet wijkuitzetting van het complete Joodse gezin een standaard middel worden bij de bestrijding van straatterreur. En uiteraard zet de PVV in op minimumstraffen zodat het tuig de straf krijgt die het verdient.” is dat niets meer of minder dan gewoon de wens om een aparte politielegertje in te zetten op het moment dat “iemand” van mening is dat er gehoorzaam dient te worden.
  Ook de stupide “eis” dat rechters elke 5 jaar beoordeeld dienen te worden en als ze te laag straffen dan dient hij ontslagen te worden hoort bij het wel degelijk zeer fascistische denkbeeld van Wilders.
  Natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat er een “leider” wint in tijden van crisis. Maar die hoeft niet per definitie fout te zijn.
  Joop den Uyl ging ondanks de oliecrisis waar hij nota bene zelf min of meer schuldig aan was van 39 naar 53 zetels (maar kwam desondanks niet weer terug in de regering) Het kabinet Van Agt/Wiegel volgde hem op. Het kabinet met de beste MP die Nederland nooit heeft gehad, Hans Wiegel, zorgde er voor dat de werkloosheid steeg van 220.000 naar 750.000. Inmiddels is de werkloosheid onder de kabinetten van de afgelopen 10 jaar gestegen van 3% naar 6%.

 18. O, wat een blunder. Ik schreef:

  Ten slotte moet wijkuitzetting van het complete Joodse gezin een standaard middel worden bij de bestrijding van straatterreur.

  Bedoeld wordt uiteraard:
  Ten slotte moet wijkuitzetting van het complete moslim- Marokkaans en/of Turks gezin een standaard middel worden bij de bestrijding van straatterreur.
  We doen immers niet meer aan Jodenvervolging?

 19. #15, #16 #17. Misschien is het begrip ‘privé-leger’ een wat ongelukkig gekozen term, omdat het niet altijd duidelijk is wat hieronder valt. Er zijn inderdaad genoeg voorbeelden te geven van milities (bijvoorbeeld die rare burgerwachten uit de VS die hele wapenarsenalen op een zaterdagmiddag in hun tuin leegschieten), ondergrondse groepjes (denk aan neonazi-groepjes), straatbendes, georganiseerde criminaliteit, etc. kortom groepen die streven naar een staat binnen een staat. Juist daarom werden bijvoorbeeld de Hells Angels enkele jaren geleden in Belgie verboden. Deze dienen vooralsnog hun eigen belangen, maar er is geen enkele poltiieke partij in Europa die zich op dit moment openlijk afficheert met een prive-legertje. Het zal zeker wel de natte droom van Wilders zijn om van zijn beveiliging een privé-militie te maken die zijn belangen geweldadig dient, maar vooralsnog kan hij zich geen marcherende laarzen en vlaggen permiteren om zich daarmee te afficheren. Eventuele geweldadige privelegertjes opereren nu nog ondergronds, anders zouden er toestanden ontstaan zoals in Mexico, waar de verschillende drugs-kartels een oorlog met elkaar uitvoeren. De Duitse steden in de jaren dertig, vlak voor Hitlers machtovername, werden wel met dat openlijke gepolitiseerde geweld van verschillende politieke groeperingen geconfronteerd, en wel in een mate die op dit moment (nog?) niet het geval is. Neemt niet weg dat er nu geen milites en privelegertjes etc, zouden zijn, maar nog altijd niet in die mate als Duitsland begin jatten dertig. Wat er is wel in de gaten houden en evt. bestrijden natuurlijk.

 20. @19: Je antwoord op mijn vraag of je het artikel gelezen had, luidt dus kennelijk ‘nee’. Het gaat niet om Wilders (of Hitler), het gaat om de privatisering van het geweldsmonopolie.

 21. @19

  Waarom toch steeds zo denken in de geijkte kaders en beelden t.a.v. fascisme? Waarom steeds maar weer de politieke partijtjes en de zgn. ‘democratie’ ten tonele voeren? Dat was toen. Politieke partijen hebben nu geen ENKELE macht meer. Het zijn de puppetmasters daarachter. De eigenaren van de wereld. De Goldman-Sachsen, etc. (Kijk naar Griekenland! Kijk naar Italië). Dát zijn degenen die hun marionetten, de politici, in de achterkamertjes ‘adviseren ‘ om b.v. de politie in Nederland in te ruilen voor private partijen. Daardoor hoeft er geen verantwoording meer te worden afgelegd aan de bevolking.

  Nederland is nét als Amerika een één-partijstaat. De werkelijke macht ligt in handen van een paar mensen, een internationale oligarchische elite, aldus o.m. prof. J.W. Oerlemans in zijn artikel “Eén-partijstaat Nederland.” Nederland en de wereld vormen een corpocratie. En een corpocratie is synoniem voor fascisme, aldus Mussolini.

  Ja, ook dát is fascisme! Maar dan niet volgens de geijkte clichés.

  Deze corpocratische elite, deze gevestigde orde, laat zich tegen het volk beschermen door ‘privélegertjes’ als Eurogendfor en in toenemende mate met private ordediensten. (Het aantal politieagenten op straat is momenteel minder dan het aantal private ordehandhavers).

 22. “het gaat om de privatisering van het geweldsmonopolie.”

  @20

  Amen. Jij zegt de hele boodschap in één regeltje! (privatisering of corpocratisering).

 23. @21 / 22: Ja, wij zijn het snel eens met elkaar. Corporatisme is inderdaad fascisme, dat vond Roosevelt ook in zijn Message to Congress on the Concentration of Economic Power:

  “Unhappy events abroad have re-taught us two simple truths about the liberty of a democratic people.

  The first truth is that the liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it becomes stronger than their democratic state itself. That, in its essence, is fascism — ownership of government by an individual, by a group, or by any other controlling private power.

  The second truth is that the liberty of a democracy is not safe, if its business system does not provide employment and produce and distribute goods in such a way as to sustain an acceptable standard of living.”
  (http://www.informationclearinghouse.info/article12058.htm)

  Toen ik onlangs aan een vriend vroeg wat nou eigenlijk precies onder corporatisme moet worden verstaan, zei hij “de opvatting die ontkent dat er een fundamentele tegenstelling bestaat tussen kapitaal en arbeid”. Roosevelt was zich terdege bewust van die tegenstelling. Kom daar heden ten dage nog maar eens om…

 24. Is ‘Harry’, Harry van Bommel?

  Iemand heeft, voordat het op Krapuul werd gepubliceerd, een link naar dit stuk onder een artikel van hem geplaatst op zijn site.

 25. 21, 22 ,23. Mussolini was de dicterend architect en de gebiedende grootmeester van wat hij de `corporatieve samenleving’ noemde. Dus is corporatisme inderdaad fascistisch.
  ` Maar de treinen rijden wel op tijd’ was het motto onder zijn totalitair schrikbewind.

Reacties zijn gesloten.