Het Cornelius Haga Lyceum

Een diepe buiging moet ik maken voor de transparantie, de duidelijkheid en de hoeveelheid informatie op de site van het Cornelius Haga Lyceum; ik heb een tijdlang rondgestruind om wat meer informatie te krijgen over deze school. En ja, voor de site moet ik mijn complimenten geven.

Bij Buitenhof op 10 maart waren er twee politieke kopstukken uit de Tweede Kamer, de heren Buma en Asscher, die beide wisten te melden dat het Lyceum onmiddellijk gesloten moet worden op basis van de gegevens van de AIVD en NCTV. Natuurlijk moet ik nu meteen zeggen, dat ik die betreffende gegevens van de AIVD en NCTV niet heb ontvangen, maar als ik dan het persbericht lees van het Team Cornelius Haga Lyceum waarin wordt ingegaan op – zoals de inlichtingendiensten de school ervan beticht – “ … dat bepaalde richtinggevende figuren binnen het Cornelius Haga Lyceum, alsmede verschillende medewerkers, de leerlingen van de school zouden blootstellen aan ‘radicale’, ‘terroristische’ en ‘antidemocratische’ denkbeelden … “ en als dit gelegd wordt naast datgene wat die diensten openbaar hebben gemaakt en de site van het Lyceum, dan moet ik concluderen dat het – zolang er geen andere bewijzen zijn, dan het gejank van onze nationale inlichtingendiensten – gewoon een kwestie van kwaadsprekerij, moslim pesten en irritante aanval is.

Ik neem aan dat de inlichtingendiensten ook de site hebben bekeken en ook bv. de kernwaarden hebben gelezen, het stuk onder Burgerschap & Persoonsvorming (zeer interessant te noemen voor een Islamitische school!) en vooral het stuk onder Missie en Visie, dat begint met een gedeelte uit de kersttoespraak van de koning uit december 2017 en eindigt met een passage uit het volkslied wat volgens de site een “… islamitisch passende passage is … “

Verder springt – in mijn ogen – het stuk onder organisatie er uit, met een verschrikkelijk duidelijk en mooi en goed Organigram 2018 – 2019. Tenslotte is het van belang om het Jaarverslag 2017 eens door te nemen, waarin wordt beschreven hoe de school heeft moeten ‘vechten’ om de school op tijd open te krijgen, wat in feite niet echt gelukt is. De school is vanaf het begin tegengewerkt en bij de opening stonden extremistische actievoerders op het dak behoorlijk irritant te doen en de politie die gewaarschuwd was, kon waarschijnlijk de weg niet zo goed vinden en heeft – volgens het Jaarverslag – er zo’n dikke veertig minuten over moeten doen om de school te kunnen vinden.

Nu begint dus de ellende weer, de druk vanuit de politiek wordt door de inlichtingendiensten weer opgevoerd en zelfs wordt in een praatprogramma ‘s avonds laat op de Nederlandse kijkbuis de imam van De Blauwe Moskee verleid om ‘negatieve’ zaken te beantwoorden op de vragen van de journalist. Een imam die zich juist zo uit de tent laat lokken om dit soort zaken te beantwoorden en daarmee zijn broeders in de Islam aanvalt, het moet niet gekker worden.

Maar het was al gekker geworden, tijdens het vragenuurtje van de pers aan de minister-president op vrijdagmiddag. Op de vraag “Zou u uw kinderen naar deze school laten gaan?”, wist de heer Rutte te melden, met zijn gezicht naar beneden als een kleine jongen die net op zijn donder had gekregen: “Nee”. Alsof de premier kinderen heeft op dit moment. Tjonge, tjonge, het niveau van het vragenuurtje en de antwoorden zijn wel ‘omhoog gegaan’.

Gezien het feit dat de inlichtingendienst met niets strafbaars is gekomen, alleen een melding, waarop het Team Cornelius Haga Lyceum antwoordde

Als er in de brief van de NCTV of in de berichtgeving feiten zouden hebben gestaan, dan hadden we graag gereageerd. Maar gezien die geheel ontbreken, valt er ook niets te reageren

en de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, in een interview aangaf, dat er geen acuut gevaar voor de leerlingen is, dan vraag ik me oprecht af, waar we in vredesnaam mee bezig zijn.