Het belang van 21 maart

21 maart is in 1966 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag voor het uitbannen van racisme en discriminatie. De keuze voor 21 maart heeft te maken met gewelddadig politieoptreden in Zuid-Afrika tegen vreedzame demonstranten. Hierbij vielen tientallen doden. Deze gebeurtenis laat zien waartoe gelegaliseerd racisme en discriminatie kunnen leiden. Vandaar de oproep vanuit de Verenigde Naties om jaarlijks te gedenken dat racisme moet worden uitgebannen.

Comité 21 maart is in Nederland de landelijke antiracisme coalitie; een verenigde inspanning van een groot aantal groeperingen door het hele land die zich uitspreken tegen racisme.
Met verkiezingen op komst, die op 21 maart plaatsvinden, ligt het voor de hand dat naar deze verkiezingen gekeken wordt vanuit het antiracistisch perspectief. Het gekozen motto: “Geen racisten in de raad” doet daar recht aan.
Aanvankelijk werd de actie breed gedragen, maar er deed zich iets vreemds voor. De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren vond het ineens niet democratisch om te demonstreren tegen mogelijk toekomstige collega-politici. Op de verklaring van de Amsterdamse partijleider Johnas van Lammeren volgde  een warrig statement van een van de kopstukken binnen de partij, waar geen touw aan vast te knopen valt.

Wat we zien is dat plaatselijk politiek opportunisme resulteert in ondermijning van een actie met een landelijke strekking. Geen racisten in de raad gaat niet alleen over de Amsterdamse raad maar over gemeenteraden in heel Nederland. Dat is duidelijk te lezen in het manifest van het comité. De bedoeling van de manifestatie is duidelijk.

Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Die zijn meer dan ooit van belang. Want rechts-populistische partijen zullen – na hun entree in het Parlement en in Provinciale Staten – ditmaal proberen in meer gemeenten dan voorheen een machtspositie te verwerven.
 De opstellers van deze oproep zien dit – in combinatie met de groeiende invloed van populistisch rechts in de media – als een gevaarlijke ontwikkeling die door ons samen gestopt moet worden. De simplistische, onjuiste en vaak openlijk racistische ‘antwoorden’ van rechtse populisten zullen ons alleen maar verder van huis brengen.
Wij strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en tégen discriminatie en racisme. Wij zijn solidair met al diegenen die voor onderdrukking en oorlogsgeweld hebben moeten vluchten

Door zich terug te trekken van deze landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie laten genoemde partijen zien dat zij hun eigen antiracisme niet serieus nemen. Ze blijven liever vriendjes met mogelijk toekomstige collega’s en nemen daarbij hun racisme op de koop toe.

Samenwerken met racisten, ook als ze democratisch gekozen zijn, lost racisme en discriminatie niet op. In plaats van racisme te bestrijden wordt door de politieke partijen die zich nu uit de gezamenlijke actie terugtrekken groeiend racisme en intolerantie verder gefaciliteerd en gelegitimeerd.