Het anti-sociale bankwezen

Bankiers & bonussen
De laatste dagen worden we overspoeld met berichten waarin duidelijk wordt dat de top van het bankwezen geen enkele vorm van schuldbesef bezit. Ondanks dat zij door hun gespeculeer, criminele praktijken en onverantwoord bankieren, vele mensen in grote financiële problemen hebben gebracht en tot zelfmoord hebben gedreven, hebben zij weinig tot niet hun verantwoordelijkheid genomen.

In tegendeel, ze liegen, bedriegen en graaien gewoon verder. Na het enorme debacle waar met name de minst bedeelden voor moeten boeten, beloofden de hoge bankheren versobering. Puur bedrog.

Bankpersoneel verdient goed. En het wordt alleen maar beter. Zelfs sinds het begin van de crisis (in 2008) zijn de bankbeloningen per saldo harder gestegen dan het salaris van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Dit valt in het artikel Versobering? Bankpersoneel gaat alleen maar meer verdienen van het NRC te lezen.

Uit de statistieken blijkt dat de beloning van de gemiddelde bankmedewerker in 2001 52 procent hoger was dan die van de gemiddelde Nederlander. In 2013 was dat, ondanks de financiële crisis, gestegen naar 83 procent meer.

Let wel, het gaat hier over gemiddelden. Je kan op je vingers natellen dat het vast niet de laagstbetaalden binnen het bankwezen zijn die er zo exponentieel op vooruit gegaan zijn. Niet voor niets wordt de kloof tussen het overgrote deel armen en de kleiner wordende bovenklasse steeds groter.