Het afwijzen van een asielverzoek als videospel

“Diep ingaan op” – tijdens de procedure mogen de requestanten geen Lonely Planetgids bij de hand hebben, want dan kunnen ze daar informatie uit halen over hun eigenhandig verzonnen herkomstland. Dat zegt iets over de kennis van de IND-figuur die het verhoor, dat geen verhoor mag heten, afneemt, meer dan over de asielvragende. En over hoe groot het vertrouwen en de diepgang zijn van de dienst.

De IND staat voor de uitdagende taak om onderscheid te maken tussen asielzoekers die recht hebben op bescherming en de anderen die daar – volgens het Vluchtelingenverdrag – niet voor in aanmerking komen. Omdat ze in hun thuisland niets te vrezen hebben of omdat ze betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden. Om dat onderscheid te kunnen maken, kijkt de IND onder andere naar de documenten die iemand kan laten zien. Daarnaast speelt een serie gesprekken een grote rol in dat proces. De voornaamste: het nader gehoor, een lang gesprek tussen asielzoeker en IND waarin alles dat relevant is voor de asielaanvraag de revue kan passeren. Dat zijn intensieve gesprekken. De asielzoeker weet dat er veel van af hangt en de IND moet boven tafel te krijgen of iemand integer is. Daarom kan de dienst behoorlijk diep ingaan op details.

“Zou jij Syriër Rifat asiel verlenen?”
Jawel hoor, ik heb Syrië van noord tot zuid en oost tot west bereisd en word beroerd bij de gedachte alleen al aan het land nu. En aan degenen die ik ontmoet heb die nu dood zijn. Of gevlucht. Maar ja, ik werk niet bij de IND. Heb er wel eens gesolliciteerd, om te zien hoe dat zou gaan, en werd niet eens zonder meer afgewezen. “Met meer” dan wel – gelukkig.

Onze Wereld, thans One World geheten om te illustreren dat de wereld toch ook weer niet zo erg “van ons” is, heeft een spel ontwikkeld op grond van ware verhoren. Hier het verhaal, hier het video”spel”. Ik verschoon mij van verder commentaar.

Trailer Het Nader Gehoor from oneworld on Vimeo.