Herr Doktor Martin Bosma, politiek theoreticus van etnische verhoudingen (h.c.?)

Meindert “Ik heb u nooit gesproken, maar ik ben uw biograaf” Fennema stelt zich als emeritus hoogleraar beschikbaar als promotor van Martin Bosma, die onlangs een boek over de apartheid, die de instellers van de apartheid in Zuid-Afrika inmiddels ondergaan volgens hem, het licht deed zien.

Fennema was hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen, een vak dat vervolgens door de al even talentvolle Jean “U verwart anarchisme met misdaad, kameraad Goldman” Tillie werd/wordt gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. Dat soort vakken had je “in mijn tijd” niet – godlof. Ik heb geen idee wat het in kan houden en wat voor internationaal baanbrekende (want dat moet nu eenmaal) “output” er van komt. Ik heb wel een idee waarom zo’n leerstoel er tegenwoordig is en niet meer geschiedenis van de politieke theorie, waar ik toch zelf in afgestudeerd ben.

Laat ik de goegemeente gerust stellen, een promotie is toch niet alleen een spelletje voor twee fabulerende heren, er komt controle aan te pas door een copromotor en een leescommissie.
Maar dan, dit is Nederland nu, zo’n Tillie zou zomaar ook in de commissie kunnen zitten. Of Afshin Ellian natuurlijk. Geestverwanten genoeg in Academia.
Wij wachten af.