Henk & Ingrid hebben dit land in hun greep

kinderen worden daar de dupe van’

Nee dit gaat niet over Mauro en zijn lotgenoten, hoewel ik de zin er prima op vind slaan. Het gaat over bibliotheken, die moeten dicht, allemaal overbodige luxe. Lezen is een verrijking van je leven, maar dat vinden rechtse mensen niet, stel je voor dat mensen op andere ideeën komen dan wat jij vindt.

Ik kon al lezen toen ik 4 jaar was, wilde het zo graag! Er ging een wereld voor me open en dat gun ik elk mensenkind. Maar die domme voor flatscreen hangende, allemaal hapklare brokken verterende zelfzuchtige domme mensen, vinden het best dat bibliotheken sluiten. Je informatie haal je toch bij SBS6 en RTL4? Boeken staan vol met zinnen van meer dan 3 woorden, ingewikkeld hoor.

4 gedachten over “Henk & Ingrid hebben dit land in hun greep”

 1. Keira zei: `Ik kon al lezen toen ik 4 jaar was, wilde het zo graag! ‘

  Yes! Kon ik ook al in `56 toen ik 4 was. Plus veel later op die leeftijd mijn twee kinderen. (thans 18 en dertig) Sesamstraat vonden ze geweldig, mag ook al niet meer van PVV. Kinderen voor Kinderen deugt tevens niet voor dat slag. De bieb was goed voor Nijntje en Max Velthuis’ boekjes, straks allemaal te links. Wij als gezin vonden `cultureel’ gezien overigens de klad er al in komen sinds de Hennie Huisman Shows, waarin toenmalige Henken & Ingrids hun nakroost opstuwden tot eeuwige beroemdheid. Bah. Moesten we niks van hebben.

 2. @ Abdul Alhazred:
  Nou sesamstraat mag wel hoor daar heeft de PVV enorm veel commotie om gemaakt,en kamervragen en petities in de headlines van kranten en al..en dan de enorrrrrm veel hyves voor de steun aan sesanmstraat toendertijd

 3. Bibliotheken zijn vooral instituten waar jong en oud tot een volkomen onafhankelijke kennis, ontwikkeling en mening kan komen. En nu eens niet, zoals het in de preïnternettijd gebruikelijk was, door hap snap wat citaatjes uit wikipedia te plukken. Kan internet iemand wel degelijk aan het denken zetten, ja hoor. Maar het is allemaal mainstream kennisoverdracht waar een onafhankelijke meningvorming niet zo veel bij gebaat is als wel wordt verondersteld. En daarbij, surfend op het web met hier en daar een zoekexercitie lijkt ook al gauw verloren tijd als iemand daarmee tot conclusies komt die alreeds in een boek met alle samenhang met andere disciplines zijn gevat door de schrijver. Hierbij laat ik het aan de lezer zelf over om fictie en nonfictie met elkander te mixen tot er een karaktervolle mening ontstaat die met beide benen in het leven en in de werkelijkheid staat. Dit alles uiteraard mits er niet bezuinigd wordt op die bibliotheken en de bibliothecarissen ervoor zorg dragen dat de boekenkasten vol staan met een ruime keur aan van alles en nog wat dat niet meteen in de verkoop wordt gedaan wegens minder belangstelling of zo. Ik houd van stukgelezen boeken en van boeken die zelden worden uitgeleend evenveel.

  Ik moet er toch niet aan denken dat mijn ontwikkeling na een vijftigerjaren Lagereschool in de Haagse Schilderswijk en een LTS opleiding van twee jaar na een brugklas, en met het lezen van de boeken uit boekenkast thuis die alleen het geloof of de overtuiging en de politieke voorkeur van mijn ouders vertegenwoordigen mijn hele ontwikkeling zouden zijn. Als iemand de bieb heeft stukgelezen was ik het wel. Maar tegenwoordig ben je gauw uitgelezen doordat het niveau van gemeentebibliotheken tegenwoordig wel zo bedroevend is dat iemand als ik zonder noemenswaardige opleiding die als die de fictieboeken even buiten beschouwing laat daar niets wijzer meer kan worden.

  Henkie en Ingridje hebben ongetwijfeld op school goed opgelet en alle lesstof kritiekloos tot zich genomen met minder of meer resultaat. Hebben kunnen doorleren of niet, hetwelk ook nog afhing van hun attitude tegenover de aangeboden lesstof en de leraar op school. Het is helemaal niet zo verwonderlijk dat in deze tijd waarin leerlingen op latere leeftijd de school verlaten om te gaan werken, hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Waar er op mijn vijftigerjarenschool een dusdanige kadaverdiscipline van je vereist werd waartegen je je onvermijdelijk moest verzetten, heeft die kadaverdiscipline plaatsgemaakt voor eensgezindheid in opvattingen over die kadaverdiscipline. Die kadaverdiscipline daar moeten vooral de anderen zich aan houden. Dit gegeven en deze opvattingen zijn maar een haardikte verwijderd van xenofobie wanneer er in de samenleving een discussie wordt geëntameerd over vermeende verantwoordelijkheden waar die ander zich dan zogenaamd niet aan zou houden. Bekrompenheid ligt altijd op de loer in een samenleving waarin kennisvergaring en karaktervorming, en onafhankelijke meningvorming op de toch komen te staan doordat er op de verkrijgbaarheid van boeken om te lezen en na te slaan wordt bezuinigd.

  Opgetijpt voor ik het artikel in de VK las. Zie tot mijn genoegen dat het het met mij eens is. Mijn vraag is dan ook hoe het al decennialang verkeerd kon gaan. Toch hoop ik niet doordat ook ik het op een gegeven moment voor gezien hield en mijn lidmaatschap van de bieb niet meer verlengde?

 4. Bibliotheken zijn een groot goed. Alleen heb ik het gevoel dat als in mijn eigen woonplaats (Den Bosch) kijk dat de leiding van de bibliotheek al jaren een gat in zijn hand heeft. De nieuwe computers zijn niet aan te slepen, het gebouw baadt in luxe en aan personeel is ook niet bepaald een gebrek. De kernfuctie van boeken uitlenen lijkt al jaren geleden een beetje vergeten te zijn. “Back to the basics” zou veel bibliotheken in deze tijden een hoop kunnen helpen.

Reacties zijn gesloten.