Henk Hofland, de tegellichter, overleden

In de context van de VS zou hij liberal heten, in Nederland is de politieke en intellectuele niche waarin HJAH, zoals hij ook gemakshalve kon heten, zich bevond, intussen vermalen. Links is rechts geworden, rechts ultrarechts en een linksliberaal heeft geen plaats meer in enig “debat”, voorzover je daar überhaupt van kunt spreken in het Nederland van nu. Ook te vermelden: hij was een stilist van een soort die ook uitgestorven lijkt inmiddels.

Van een dergelijke toch vaak scherpe observator is het eigenlijk eigenaardig dat hij het daar niet over gehad heeft, hoe hij alleen achter was gebleven op een verlaten veld. Net als Heldring – en misschien kon hetzelfde van Blokker gezegd worden – uit dezelfde krantehoek tot instituut geworden, dat geen actuele rol meer speelde – behoudens de manier waarop Stan van Houcke hem tot het einde toe bijna dagelijks onder vuur nam.
Dat dit linksliberalisme in Nederland zijn stem definitief heeft verloren stemt treurig.
Het belangrijkste waarvoor hem ter linkerzijde dank gezegd dient te worden is zijn vertoog tegen de (ook toen!) serviele pers, Tegels lichten uit 1972. Die serviliteit is hem later ontgaan.

Tegels lichten is inmiddels een historisch document dat online te lezen is.