Helft van de Europese boomsoorten dreigt uit te sterven

Meer dan de helft van de Europese inheemse boomsoorten worden bedreigd met uitsterving. Binnendringende ziekten, plagen, vervuiling en verstedelijking eisen een toenemende tol op het landschap, zegt een studie.

Es, iep en lijsterbessen horen bij de soorten die afnemen volgens een beoordeling van de biodiversiteit van het continent, hetgeen pogingen om de klimaatcrisis te bestrijden door herbebossing kan bemoeilijken.

“Het is een bedreiging. Het gaat niet alleen om de van nature voorkomende bomen en bossen, het gaat ook om de grote commerciële coniferen die bedreigd worden door invasieve soorten, zegt een van de auteurs van het rapport, David Allen van de International Union for Conservation of Nature, die de studie heeft uitgegeven.

– Meer bij de Guardian