Helderse CU mag van landelijk partijbestuur niet samenwerken met PVV

Het landelijke bestuur van de ChristenUnie (CU) heeft de lokale afdeling in Den Helder duidelijk gemaakt dat die niet met de PVV een nieuw college kan vormen. Het partijbestuur eist dat de afdeling de onderhandelingen met de PVV af zal breken.

Samen voor ons eigen.

Eerder deze week werd bekend dat de CU en de PVV in Den Helder samen zitting zouden nemen in het college van B&W. Dat bericht wekte enige verbazing, want in de Tweede Kamer kunnen beide partijen slecht samen door één deur. De plaatselijke afdeling vond echter dat de PVV in Den Helder zich gematigd opstelt en dat er dus best samengewerkt kan worden.

Over die gematigde opstelling valt overigens wel het een en ander te zeggen. De wethouderskandidaat van de PVV is ene Chris Jansen, die momenteel raadslid is in Almere. Daar onderscheidt Jansen zich niet door enige politieke expertise, maar door door het aan de lopende band verspreiden van hoaxes en fake news, vooral over kwaadaardige moslims die ‘onze’ vrouwen in willen pikken en ‘ons’ land om willen volken.

De coalitie had moeten bestaan uit CU, PVV en een verzameling lokale malloten. Formateur Jan Nagel mocht het bericht dat deze partijen een coalitieakkoord hadden gesloten uit de krant vernemen, iets wat hem niet bepaald vrolijk stemde.

Formeel is het aan de Helderse afdeling zélf te bepalen met wie men in zee gaat. Het voorstel een coalitie te vormen met de PVV wordt komende donderdag voorgelegd aan de leden. Mocht de CU afhaken, dan betekent dat meteen ook het einde van de gedroomde coalitie, aangezien de resterende partijen niet beschikken over een meerderheid in de raad.

Bron: Nederlands Dagblad