Hedwigepolder #fail

Het kabinet heeft besloten om geen besluit te nemen over de Hedwigepolder, een dossier dat zich nu al zeven jaar voortsleept. Inmiddels is Vlaanderen een geschillenprocedure begonnen om af te dwingen dat Nederland zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Staatssecretaris Bleker kwam onlangs met een compromisplan om de Hedwigepolder voor een derde onder water te zetten als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. De Europese Commissie vond dit een acceptabel alternatief voor het geheel onder water zetten van de polder.

Bleker waarschuwde vorige week dat als het kabinetsplan zou worden afgewezen, de kans heel groot is dat de hele Hedwigepolder alsnog onder water komt te staan. Inmiddels is Vlaanderen een geschillenprocedure begonnen om af te dwingen dat Nederland zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Ja, en hoe onder andere zijn we ook alweer met deze ellende komen te zitten? Omdat Mark Rutte koste wat kost zijn rabiaatbruinrechtse kabinet door wou zetten en ook in de Eerste Kamer tenauwernood aan een meerderheid kon komen en er niet voor terugschrok het rechtse Zeeuwse Statenlid Johan Robesin eens te fêteren op het Binnenhof, teneinde zijn stem in elk geval veilig te stellen. En wie weet wat Ad Koppejan nog heeft bedisseld, in ruil voor het niet al teveel tegensputteren als er weer eens een Afrikaan het land uitgetrapt moet worden.

Nederland sloot in 2005 een verdrag met Vlaanderen over het uitdiepen van de Westerschelde. Dat was nodig om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken. Nederland beloofde toen dat de hele Hedwigepolder onder water zou worden gezet, maar het kabinet-Rutte kwam hierop terug.