Havenbond Chili legt land plat en roept op tot algemene staking

De vakbond van Havenarbeiders in Chili legt het land plat door middel van algemene staking in het hele land voor een grondwetgevende vergadering.

De havenarbeiders hebben besloten om in de terminals van ons land het werk neer te leggen in solidariteit met de eisen en de strijd die alle Chilenen op het hele nationale grondgebied hebben geleverd.

We begrijpen dat de strijd op straat legitiem is, maar het is belangrijk om ons af te zetten van degenen die geloven dat sociaal protest vandalisme mogelijk maakt. Wij steunen mensen die hun huizen verdedigen tegen gewetenloze mensen die niet geïnteresseerd zijn in sociale strijd en die van deze chaotische situatie gebruik maken om criminele handelingen te plegen. Het is protest, geen plundering.

In overeenstemming met de vorige uitspraak verwerpen wij ook dat president Piñera het heeft over de interne vijand en de oorlogssituatie. In de lijn van de militarisering van de straat en het uitroepen van een uitzonderingstoestand is dit niets anders dan het onderschatten van de sociale eis, het blussen van het vuur met benzine en het legitimeren van de zelfverdediging van het Chileense volk.

Vandaag leggen we het land plat. Niet alleen vanwege de eisen van de vakbonden, maar ook omdat we denken dat de situatie een fundamentele ommekeer betekent en dat Chili vanaf nu niet meer hetzelfde zal zijn.

We hebben al opgeroepen tot een algemene staking waarin alle mensen zich uitdrukken, met een democratische en transformerende geest.

De havenarbeiders zetten zich in voor politieke en sociale veranderingen en daarom stellen wij de vakbeweging als geheel voor om te pleiten voor een grondwetgevende vergadering van de bevolking

Alleen een grondwetgevende vergadering zal de mogelijkheid openen voor het bespreken van een nieuw model voor productie, industrie en ontwikkeling, een nieuw kader van arbeidsverhoudingen, een renationalisatie van koper en natuurlijke hulpbronnen, naast andere eisen van ons volk.

Tot slot zijn we getuige van een ernstige crisis van vertegenwoordiging. De regering is niet in overeenstemming met de bevolking, een kwestie die tot uiting komt in het gebruik van angst en militair geweld voor het bestuur. Daarom vertrouwen we ze niet.

De havenarbeiders hebben de haven stilgelegd en zijn de straat op gegaan.

Op de algemene staking!

Voor een grondwetgevende vergadering!

Verdedig de bevolking!

Grote resultaten worden nooit behaald zonder grootse strijd!

Bond van Havenarbeiders van Chili

– Vertaald en oorspronkelijk gepubliceerd door GlobalInfo