Hamas zoekt toenadering tot Iran

Iran en Hamas gaan de onderlinge geschillen bijleggen. De afgelopen week vonden er in Teheran gesprekken plaats tussen afgevaardigden van Hamas en vertegenwoordigers van het Iraanse regime. Iran zou hebben toegezegd de financiële steun aan Hamas te hervatten. Ook zou Iran bereid zijn geavanceerde wapens te leveren aan de Al-Qassam Brigades, de militaire tak van Hamas.

Na het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië  verslechterden de relaties tussen Iran en Hamas snel. Hamas steunde de opstand tegen Assad – zij het voornamelijk verbaal – terwijl Iran zich vierkant achter Assad opstelde. Iran zette de financiële steun aan Hamas stop, waarop Hamas toenadering zocht tot de “gematigde” regimes in de regio. Tijdens de Israëlische terreurbombardementen op Gaza in de zomer van 2014 werd Hamas echter door deze regimes aan haar lot overgelaten.

Overigens wordt  deze stap van de leiding van Hamas niet door iedereen binnen de organisatie gesteund: op Facebook werd door Syrische aanhangers van de organisatie meteen een verbaal offensief tegen de toenadering tot Iran ingezet. Daarnaast staat Hamas onder druk van salafistische groepen in Gaza die niets van een bondgenootschap met Iran willen weten. Veel keuze heeft Hamas echter niet: Iran is de enige die bereid én in staat is de organisatie materieel te ondersteunen.

Bron: Al Akhbar