Hamas is veel realistischer geworden, maar de toekomst ziet er niet best uitt

Onlangs, op 24 mei, werden in Gaza drie mannen terechtgesteld die veroordeeld waren wegens het uitvoeren, dan wel betrokkenheid, bij de moord op Hassan Fuqahaa. Fuqahaa was een militaire leider van Hamas, die Israel in 2011 vrijliet bij een gevangenenruil. Hij was oorspronkelijk afkomstig van de Westoever (de plaats Tubas), maar werd na zijn vrijlating verbannen naar Gaza. Vandaar uit zou hij, volgens de Israelische veiligheidsdiensten, onder meer betrokken zijn geweest bij het organiseren van netwerken van Hamas op de Westoever.
In maart werd hij voor zijn huis in Gaza stad vermoord met vier kogels in zijn hoofd vanuit een pistool met geluiddemper. Hamas zei onmiddellijk dat de moord het werk was geweest van de Israeli’s. Na een intensief onderzoek pakte het een maand later drie verdachten op. Op 21 mei werden die door een militair tribunaal ter dood veroordeeld. Tegelijkertijd werden hun getuigenissen op video gepresenteerd op de tv. Zij gaven daarin aan hoe zij op last van (en in samenwerking met) Israel hadden gehandeld. Hun terechtstelling werd door meerdere mensenrechtenorganisaties veroordeeld, onder meer omdat hun proces niet had gedeugd en ze niet in beroep hadden kunnen gaan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist