Halvering van wat?

In de media lees ik dat, volgens Dijkhoff, het aantal asielzoekers halveert door de (eventuele) deal met Turkije. Als ik alle berichten zo lees en hoor ben ik blijkbaar de enige die niet weet wat dat betekent.
Misschien is het asielinstroom en anders asielzoekers. Hier leg ik het verschil uit en ook in deze tekst.
Het aantal asielzoekers dat naar ons land zal komen (eerste aanvragers in het ambtenarenjargon) werd door de IND geschat op 63.000 voor 2016. Tel daar bij op ook nog 5.000 tweede en vervolgaanvragen (die zijn dus al een keer geteld als eerste aanvragers) en je komt op 68.000 asielaanvragen. Voorts ook nog 25.600 nareizigers. Totaal 93.600. Die laatste groep dient geen asielaanvraag in, maar mag naar ons land te komen op grond van het recht op gezinsleven. Bij goedkeuring van de visumaanvraag kan de nareis hierheen komen, krijgt ambtshalve een verblijfsvergunning, en wordt dan geteld bij de asielinstroom. Aangezien er minstens een jaar zit tussen de eerste aanvraag en het moment dat de nareis binnenkomt, weet je dus dat die 25.600 nareis uit de prognose sowieso naar ons land zal komen omdat ze voortkomen uit asielaanvragers van vorig jaar of eerder.

Deze drie groepen bij elkaar vormen de asielinstroom. De termen asielzoekers en asielinstroom worden door elkaar gebruikt, ook door Dijkhoff, en dat is de reden dat ik dus absoluut niet weet wat bedoeld wordt met halvering.
(lees verder bij Flip van Dyke)