Halveer de Nederlandse veestapel

Jaarlijks worden in Nederland 650 miljoen dieren geslacht. Het merendeel daarvan wordt geëxporteerd. De veehouderij loopt tegen zijn grenzen aan. Door de veestapel te halveren kan de stikstofcrisis en dierenwelzijnsproblematiek worden aangepakt, en kunnen de klimaatdoelen worden behaald.

Wij

Nederlanders, in de stad en op het platteland,

constateren

Dat de veehouderij tegen zijn grenzen is aangelopen. Driekwart van alle producten uit de veehouderij worden geëxporteerd en de Nederlandse samenleving blijft met de lasten zitten:

  • stikstofcrisis,
  • klimaatuitstoot,
  • zoönosen,
  • drinkwatervervuiling,
  • resistente bacteriën,
  • slachthuizenhorror en ernstige dierenwelzijnsproblematiek,
  • gebrekkige controle NVWA,
  • stalbranden en
  • ernstige gezondheidsproblematiek op het platteland door o.a. fijnstof en stank.

en verzoeken

de halvering van de veestapel in gang te zetten, te coördineren en faciliteren. Er moet een plan komen om boeren te ondersteunen in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem ten behoeve van natuur en milieu, de dieren, de volksgezondheid en een leefbaar platteland.

Bron en plaats om te tekenen

De petitionaris wordt echt bedreigd, reden te meer om te tekenen