Halbe Zijlstra wil subsidie oneigenlijk gebruiken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereidt culturele instellingen die vanaf 2013 geen of minder structurele rijkssubsidie krijgen voor op hun mogelijke sluiting. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. De instellingen mogen de subsidie die nog resteert voor hun exploitatie en programmering in de periode 2009-2012 mede gebruiken voor de afbouw van hun activiteiten en verplichtingen, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen.

Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven.

Tweede-Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur). “Het ministerie mag niet zomaar andere bestedingsdoelen voor de subsidies bedenken zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken”, zegt Klijnsma: lees verder bij NRC