Gymnastiekpantoffeltjes zijn ook cultuur voor D’66

Je mag er niet op afgaan maar het is onvermijdelijk: de foto alleen al drukt uit wat er mis is met D’66, dezer dagen begroet, alsof het klopt, als coalitiepartij voor een “links=progressief college” voor Amsterdam.
Marcel van den Heuvel.
Die eigenaar is van het pand waar Reisboekhandel Evenaar in gevestigd is.
In gevestigd was. De enorme huurverhoging die nodig is voor mijnheers pensioenvoorziening is hebben de eigenaressen niet afgewacht. Plotseling, voor een regelmatig passant als schrijver dezes, is de winkel weg.

Maar dan is er goed nieuws naast dit bericht over een linksprogressieveling. Ja, in plaats van de boekhandel is er nu een specialist in machtig mooie gymnastiekpantoffeltjes gevestigd op die locatie want gimpies zijn ook cultuur voor D’66.

Maar Evenaar heeft een site. Niet denderend onderhouden, maar informatief genoeg.

We hebben lange tijd niets van ons laten horen, excuses daarvoor! Het was voor ons geen makkelijke tijd. Steeds hing een eventuele negatieve uitspraak van het Hoger Beroep, dat 28 juli zou dienen, ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Ook de huiseigenaar was bang voor een uitspraak, die zijn snode plannen in de weg zou staan. Daarom heeft hij ons een voorstel gedaan, dat na wat flinke amendementen door ons is geaccepteerd. Een forse huurverhoging zou sowieso per 1 juli 2018 ons deel zijn geweest.

Een eindje noordelijker aan de Singel, dan toch nog. Buiten het Citymarketinggebied? Hm, het heet daar zo te zien Multatulikwartier.
Niettemin, succes en laat de gimpiespartij in zijn sop gaarkoken.