Gun Baudet die schijnwerpers niet! Een oproep aan De Balie en Femke Halsema

Thierry Baudet zal, zo valt te vrezen, binnenkort het podium delen met Femke Halsema in een evenement in debatcentrum De Balie op 29 januari. Daar zal gesproken zal worden over ‘identiteit’. Het is te hopen dat het ‘debat’ in deze vorm niet doorgaat. Het is vooral te hopen dat Femke Halsema van haar deelname afziet. Baudet dient immers niet behandeld te worden als legitieme gesprekspartner. Zijn gedachtengoed hoort geen podium te krijgen in een plek die haar rol als plek voor daadwerkelijk inhoudelijk debat serieus neemt. Geweeklaag over het ‘vrije woord’ dat in gevaar zou komen als Baudet deze gelegenheid niet krijgt, is niet terzake. Juist Baudet zelf is een gevaarlijke vijand van het werkelijk vrije woord en van inhoudelijk debat.

Baudet betoont zich een tegenstander van serieus wetenschappelijk inzicht en debat. Hij debiteerde in één tweet vier kolder-beweringen over het klimaat. Toen weerman Gerrit Hiemstra die vier beweringen kenschetste als onzinnig, reageerde Baudet door te roepen om het ontslag van Hiemstra. Weg met de klimaatwetenschap, weg met tegenspraak! Dat was zijn houding. Het is geen houding die een serieus debat mogelijk maakt over wat dan ook.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr