Grote vrouwenstaking in Spanje

Acht maart, Internationale Vrouwendag, dreigt wereldwijd geritualiseerd te worden in wat men gerust repressieve tolerantie mag noemen.
In Spanje is er dit jaar vandaag een waarachtige strijddag van gemaakt, zoals het hoort. Een landelijke staking en demonstraties van een omvang die alle verwachting te boven gaat.
Hier in Bilb(a)o:


Het lied is een bewerking van een anarchistisch strijdlied ¡A la huelga! (Staakt!)

Het manifest Naar de Feministische Staking, waarvan hier een aantal slotleuzen:

Geen vrouw is illegaal.
Wij zeggen AFGELOPEN! tegen racisme en uitsluiting
Wij roepen uit: NEEN tegen oorlog en de fabricage en verkoop van wapens en oorlogsmateriaal.
Wij beschouwen oorlog als een product en verlengstuk van het patriarchale en kapitalistische systeem om land en lichaam te beheersen.
Tengevolge van oorlog worden miljoenen gevluchte vrouwen slachtoffers en verkracht en vergeten.
Wij eisen asiel voor iedere vluchteling!
Wij zijn vrije vrouwen op vrij land!

Wij wijzen de bezuinigingen af op de punten die vrouwen het meest raken: het gezondheidsstelsel, sociale dienstverlening, onderwijs.
Wij wijzen de corruptie als verergerende factor van de crisis af.
Wij wijzen de patriarchale justitie af die vrouwen niet als volledig rechthebbende subjecten ziet.
Wij wijzen de repressie en het afpakken van rechten af, die wij dagelijks ondergaan.

Wij eisen volledige gelijkberechtiging en gelijke levensvoorwaarden en de volledige aanvaarding van onze diversiteit.

De berichtgeving meldt dat er over het gehele land vijf miljoen vrouwen bij de staking betrokken waren.
Feminisme 3.0 begint in Spanje, het land van Barcelona 1936, van #15m 2011.