Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

Afgelopen donderdag riepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.

Rewilding gaat klimaatverandering tegen

Op 11 december presenteerde EU-commissaris Frans Timmermans het concept van de Europese Green Deal in Brussel. Hoewel dit document een goed uitgangspunt is, vinden 15 Europese rewilding organisaties dat veel meer nadruk gelegd moet worden op natuurlijke oplossingen en hoe grootschalig natuurherstel kan helpen zowel het huidige klimaatprobleem als de crisis in biodiversiteit aan te pakken.

– Lees verder bij de bron, ARK