Grondwet? Rutte heeft geen actieve herinnering aan het bestaan ervan (Kaag evenmin)

In korte tijd zijn er maar liefst vier (4) nieuwe kabinetsleden benoemd bij een kabinet dat naar eigen zeggen toch al zeven maanden demissionair is. Of, naar eigen zeggen? Rutten heeft het over “het kabinet” alsof er geen aftreden en geen verkiezingen zijn geweest. We hadden al de kanjer Yeşilgöz (VVD), nu zijn er ook De Bruijn (D’66), Wiersma (VVD) en Van Weyenberg (D’66) bij gekomen.
Als het Nieuw Leiderschap is een officieel niet meer bestaand kabinet steeds uit te bouwen dan weten we in ieder geval wat er echt mee bedoeld wordt. Yeşilgöz, Wiersma en Van Weyenberg mogen zichzelf vanuit de Kamer ook nog controleren, tezamen met acht andere kabinetsleden/Kamerleden. Een rechtsgeleerde hierover:

De Nederlandse constitutie kent een bijzondere soepelheid. Daar waar bij de kinderopvangtoeslagaffaire de Raad van State i en rechters geen enkele ruimte zagen om af te wijken van de regels, nemen politici het desgewenst niet zo nauw, zelfs niet met de Grondwet.

Toen het in 1994 wat lastig was dat de Eerste Kamer ontbonden moest worden vanwege de grondwetsherziening (een sinds 1848 bestaande praktijk) besloten parlement en regering niettemin dat een jaartje later ook wel mocht, dan vielen de verkiezingen immers samen met de geplande, reguliere ontbinding (van die uitzondering kun je overigens nog zeggen dat de Kamers ertoe besloten).

  • Lees verder bij de bron