GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP hebben grootste afstand tot PVV

GroenLinks down to earthGroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP hebben grootste afstand van PVV.
In deze volgorde! Het dient gezegd, het valt mij vooral van GroenLinks, waar men zo graag de liberaal wil uithangen (of is dit nu voorbij?), reuze mee. Waarop is deze conclusie gebaseerd?

Het is een specialisatie in de wetenschap van de politiek – onderzoek van kiezers- en van partijgedrag, dit laatste bijvoorbeeld in het parlement. Het is uitdrukkelijk niet mijn specialisatie als politicoloog en mijn dankbaarheid en bewondering voor degenen die dit kwantitatieve uitzoekwerk op zich nemen. Want het leidt toch tot kwalitatieve beoordeling.
Op de site Partijgedrag.nl kan men kijken hoe de partij van zijn of haar keuze zich gedraagt wat moties betreft. Als er weging van het belang van moties aan te pas is gekomen blijkt dit niet uit de cijfers. De site vermeldt niet eens wie het onderzoek gedaan heeft/hebben tot welk doel. Wat niet wil zeggen dat het cijfermateriaal daarmee gediskwalificeerd wordt.
Vooral het onderdeel partijgelijkenis, zoals gezegd, gebaseerd op stemgedrag bij moties, is verhelderend. Kijk en oordeel zelf.