GroenLinks en het Lutkemeerpolder-drama

GroenLinks en het Lutkemeerpolder-drama: Dinsdag een brief gestuurd naar Het Parool, niets meer van gehoord.

Amsterdam, 5 maart 2019

Geachte redactie

In uw krant van vandaag doet u kort verslag van de bijeenkomst van GroenLinks in de Melkweg op maandagavond 4 maart. U eindigt uw verslag met de signalering van onze aanwezigheid om de door duizenden Amsterdammers gekoesterde wens duidelijk te maken dat de Lutkemeerpolder behouden blijft en niet volgebouwd wordt met een onnodig en klimaatvernietigend bedrijventerrein.

Uw beschrijving gaat echter op enkele plaatsen de fout in. U schrijft “De bijeenkomst van GroenLinks werd kort verstoord door activisten van de actiegroep ‘Behoud de Lutkemeer’. Zij zijn boos dat hun biologische zorgboerderij De Boterbloem moet wijken voor een bedrijventerrein. Een alternatieve locatie van 3 hectare is afgeslagen door de groep.”

Met dat verstoren viel het wel mee: we hebben de bezoekers pamfletten gegeven toen ze binnenkwamen, en die kort toegelicht in de zaal toen wethouder Marieke van Doorninck het woord nam. Vervolgens hebben we prei en boerenkool bij het spreekgestoelte gedrapeerd. U schrijft ook dat we boos waren omdat onze biologische boerderij moet wijken. Maar we heten niet voor niets “Behoud Lutkemeer”. Dat is een oude, nu nog groene polder van 45 hectare. Die hele polder gaat eraan als het aan GroenLinks en de rest van het stadsbestuur ligt. En daar verzetten we ons tegen, samen met veel andere bezorgde Amsterdammers. In die polder ligt de biologische boerderij De Boterbloem, met 11 hectares het laatste biologische akkerbouwbedrijf in Amsterdam. Die moet dan natuurlijk ook blijven.

Er is nooit een alternatieve locatie beloofd, zoals u schrijft (dat kan ook niet: deze polder is de laatste met oude zeeklei als bodem, waarop akkerbouw mogelijk is). Er is wel, in een poging om de weerstand met een kluitje in het riet te sturen, geprobeerd de vernietiging te maskeren door twee hectare ter pacht aan te bieden aan de Boterbloem. Maar die kan daar geen boerenbedrijf op runnen, dat is net genoeg voor een paar struiken prei. Ze zouden verder omringd door bedrijfshallen als een soort madurodam-boerderij voor gek zitten. Eerder een belediging dan een serieus aanbod dus.

Je kunt niet met droge ogen beweren dat je met verdediging van het klimaat bezig bent, zoals de coryfeeën van GroenLinks in de Melkweg kwamen doen, als je ondertussen toestaat dat deze kostbare landbouwgrond bedolven wordt onder het beton van een bedrijventerrein voor Schiphol. Je kunt nu eenmaal niet god en de mammon dienen, en ook niet Schiphol met diens neoliberale groeieconomie en het klimaat. Als Groenlinks geloofwaardig klimaatbeleid wil voeren, moet ze dat ook lokaal doen en dus de Lutkemeerpolder en de Boterbloem behouden. We hebben bovendien geen keus, want we gaan anders met ons allen ten onder.

Kees Hudig

Platform Behoud Lutkemeer