Groei scheepvaart en luchtvaart vernietigt milieu-inspanning wegverkeer

De verwachte aangroei van de scheepvaart en de luchtvaart in de komende 15 jaar zal bijna de helft van de verwachte vermindering van de luchtvervuiling door het wegverkeer in Europa tenietdoen tegen 2030. Dat blijkt uit een studie van Transport & Environment.

Alle maatregelen die nu al genomen zijn om het wegverkeer minder vervuilend te maken zullen tegen 2030 leiden tot een minder verbruik van 43 miljoen ton aardolie per jaar dan in 2010. De groei van de scheepvaart en de luchtvaart zal in diezelfde peridoe echter leiden tot een hoger verbruik van 19 miljoen ton aardolie per jaar. De groei in deze twee sectoren zal dus de leefmilieuwinsten van auto’s en vrachtwagens bijna voor de helft teniet doen.

“Vliegtuigen en schepen krijgen een vrijgeleide ten koste van de – op zich al ontoereikende – inspanningen van het transport over land”, zegt Bill Hemmings van de studiegroep Transport&Environment (T&E). “Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook een drempel voor Europa om de doelstellingen van het klimaatakkoord COP21 van Parijs)te halen. Regeringen moeten opnieuw nadenken, scheepvaart opnemen in hun emissiehandel en de maatregelen voor de luchtvaart verstrengen.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be