Griekse militaire uitgaven en de schuldencrisis

Geregeld krijgen we te lezen dat de Grieken boven hun stand leefden waardoor de schuldencrisis uitbrak. Een rapport van de Waarheidscommissie voor de Openbare Schuld, dat in opdracht van het Griekse parlement de oorzaken van de schuldencrisis onderzocht, geeft echter een heel ander beeld. Vanaf 1980 waren de Griekse overheidsuitgaven in verhouding met het Bruto Binnenlands Product (BBP) lager dan het Europese gemiddelde. Er was slechts één departement dat hoger scoorde dan het Europees gemiddelde: defensie.

Het rapport stelt dat de buitensporige Griekse defensie-uitgaven goed zijn voor maar liefst 40 miljard euro van de totale opgebouwde schuld tussen 1995 en 2009. Hoewel er sinds de schuldencrisis al zwaar is gesnoeid in de defensie-uitgaven, blijft Griekenland met een defensiebudget van 2,2% van het BBP ruim boven het gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten. Dat staat op 1,5% van het BBP. Griekenland is een van de enige Europese landen die tegemoetkomt aan de door de NAVO voorop geschoven norm van 2% van het BBP voor defensie-uitgaven. In de groep van Europese NAVO-landen voldoen alleen Estland (2%) en Groot-Brittannië (2,2%) aan die norm. Terwijl de Griekse economie zwaar is gekrompen, zijn ook de defensie-uitgaven met een derde gedaald, van 6 miljard euro in 2010 naar 4 miljard euro in 2014.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be