Grieks parlement accepteert nieuwe bezuinigingen

Het Griekse parlement is vannacht akkoord gegaan met een bezuinigingspakket dat zijn gelijke niet kent. In totaal omvat het pakket 5,4 miljard euro aan bezuinigingen. Op de pensioenen alleen al wordt voor 2 miljard euro bezuinigd. Ook de pensioenpremies gaan fors omhoog.

300px-2010-2011_Greek_protests_collage
Illustratie: Wikipedia

Premier Tsipras benadrukte dat Griekenland weinig keuze heeft. In juli moet het land opnieuw een deel van haar schulden aflossen. Zonder nieuwe leningen lukt dat niet en stevent het land af op een staatsbankroet, gevolgd door uittreding uit de eurozone.

De zoveelste knieval van de ooit zo linkse Tsipras werd begeleid door een algemene staking van drie dagen en straatgevechten van betogers met de geüniformeerde knokploeg van de staat. De scholen en meeste overheidsgebouwen bleven gesloten en een groot deel van het openbaar vervoer lag stil. Zoals altijd zette dat helaas geen zoden aan de dijk, het parlement accepteerde zonder al teveel morren het bezuinigingsprogramma.

Vandaag overlegt de Griekse regering met de trojka van EU, ECB ( Europese Centrale Bank) en IMF (Internationaal Monetair Fonds). Dat het rijkelijk absurd is oude leningen af te blijven losse met nieuwe, is inmiddels ook tot het IMF doorgedrongen. Het IMF zegt niet deel te zullen nemen aan het nieuwe hulpprogramma voor Griekenland indien er geen realistisch schuldaflossingsprogramma komt. De huidige schuld van het land kan en zal nooit afgelost worden, iets dat voor iedereen duidelijk is.

Afgelopen week lekte een brief van het IMF aan de Ministers van Financiën van alle 19 EU-landen uit waarin stelling werd genomen tegen nieuwe bezuinigingsoperaties en werd gepleit voor een verlichting van de Griekse schuldenlast. Het IMF richt haar peilen vooral op de doelstelling in 2018 een begrotingsoverschot van 3,5% te realiseren. In de ogen van het IMF is dat niet alleen weinig realistisch, maar zelfs contraproductief:

However, let there be no doubt that meeting this higher target would not only be very difficult to reach, but possibly counterproductive. Greece’s fiscal adjustment has in the past fallen short of what was needed because of the lack of structural reforms underlying the adjustment effort. We do not believe that it will be possible to reach a 3.5 per cent of GDP primary surplus by relying on hiking already high taxes levied on a narrow base, cutting excessively discretionary spending, and counting on one-off measures as has been proposed in recent weeks. The additional adjustment effort of 2 per cent of GDP would only be credible based on long overdue public sector reforms, notably of the pension and tax system.

Het IMF stelt voor te streven naar een veel realistischer percentage van 1,5%, te bereiken door structurele hervormingen, niet door belasting- en premieverhogingen die de economie van het land alleen maar verder af zullen knijpen. Pensioenhervormingen blijven volgens het IMF noodzakelijk, maar dienen gekoppeld te worden aan een meer efficiënte en eerlijker belastinginning. Indien de huidige bezuinigingskoers wordt voortgezet, zal de Griekse economie op korte termijn een point of no return passeren, waarna ze zich nooit meer zal kunnen herstellen.

Daarnaast wil Lagarde discussiëren over de termijn waarbinnen Griekenland haar schulden af moet betalen. Momenteel wordt uitgegaan van een periode van 16 jaar, maar iedereen weet dat een dergelijke termijn onhaalbaar is. Het IMF stelt een termijn van 40 jaar voor, maar stuit daarbij op een onwrikbaar njet van Angela Merkel. Merkel heeft zelfs gezegd dat Griekenland haar schulden versneld  dient af te lossen, een volstrekt idioot standpunt. Of de andere geldschieters akkoord zullen gaan met de voorstellen van het IMF, is dan ook maar zeer de vraag. Uiteindelijk is het Merkel die de koers uitzet en de Duitse bondskanselier heeft in het verleden nooit blijk gegeven van enige plooibaarheid.

Video van de betogingen van 7 mei. Nog niet zo lang geleden stonden Syriza en Tsipras aan de andere kant.

https://www.youtube.com/watch?v=N4AQVvpxzy0