Grieks drama nadert ontknoping (spoiler alert)

De Grieken schonken de wereld de klassieke toneelauteurs Aeschylos, Sophocles, Euripides en Aristofanes. Ze kennen dus iets van theater, maar wat zich nu in en rond Athene afspeelt is een complex stuk met verhaallijnen en dramatische ontwikkelingen die het gemiddelde seizoen van Game of Thrones doen verbleken.

Laten we eens proberen een paar van die verhaallijnen te ontrafelen. De dramatische hoofdtegenstelling lijkt te gaan over democratie. De Grieken stemden begin dit jaar voor een ander beleid. Ze wilden een einde aan de besparingen die de Griekse economie met 25 procent deden krimpen en die een ongeziene ellende – of toch in vredestijd – veroorzaakten bij de bevolking.

Partijen die het besparingsbeleid verdedigden, worden keer op keer in de vernieling gereden. Premiers die dat beleid incarneerden, tekenden telkens hun politieke doodsvonnis. De eens machtige socialistische partij Pasok is nu nog een schim met minder dan 5 procent in de peilingen.

Daar tegenover staat het blok van de Europese Unie en het IMF. Dat hun recepten niet werken, is geen geheim. Dat zeggen alle economen die het woord ‘econoom’ nog een zekere inhoud geven en dat zegt ook het IMF zelf in haar publicaties. Vorige week nog verscheen een IMF-paper waarin zwart op wit stond dat een beleid dat de rijken rijker maakt en de armen en de middenklasse armer (precies wat in Griekenland en de rest van Europa al vijf jaar gebeurt) leidt tot financiële crisissen en een inkrimpende economie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be