“Grieken hebben alle hoop laten varen”

Het gerucht van een Grexit – een uitstap uit de eurozone – groeit terug aan. De reden daarvoor is dat de onderhandelingen over de evaluatie van de structurele hervormingen en besparingen tussen de Griekse regering en de schuldeisers nog maar eens muurvast zijn komen te zitten. Daardoor komt de uitbetaling van de tweede schijf van de laatste noodlening in het gedrang, waardoor Griekenland het risico loopt zijn schulden niet te kunnen afbetalen.

Er is ten eerste een meningsverschil tussen de schuldeisers en de Griekse regering. Dat heeft niets te maken met het feit dat de Griekse regering geen hervormingen zou willen doorvoeren: Tsipras heeft immers al meer hervormingen door het parlement gejaagd dan zijn voorgangers. De schuldeisers eisen echter verdere hervormingen van de pensioenen, het belastingsysteem en van de tewerkstelling.

De Grieken weten wat dat betekent: nog meer snijden in de pensioenen, een verlaging van het belastingvrije plafond (dat nu op een inkomen van 8.636 euro per jaar ligt – 719,67 euro per maand; wie minder verdient – zowat de helft van de Griekse bevolking – is vrijgesteld van belastingen). Dat betekent ook het stemmen van wetten die collectieve ontslagen in de privésector mogelijk maken. De Griekse regering probeert de boot af te houden, omdat dit soort maatregelen moeilijk te verkopen is aan de geteisterde Griekse bevolking. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be