Grieken zijn aangewezen op buitenlandse nieuwsmedia voor nieuws over Griekenland

In Griekenland is het stil en Grieken die willen weten wat er in hun eigen land gebeurt, zijn aangewezen op buitenlandse nieuwsmedia.

Precies zoals in de tijd van het kolonelsregime van zo’n veertig jaar geleden.

Precies zoals in Nederland tijdens de nazi-bezetting.

En wie de illusie koestert dat de media in dit land geen ander doel hebben dan naar waarheid te berichten en te informeren: die kan die illusie maar beter laten varen.

Zie: Kostas Vaxevanis: Greeks read the foreign press to find out what’s happening in Greece – video

Thx Ralph voor de tip.