Greenpeace blokkeert geheime TTIP-onderhandelingen

Actievoerders van Greenpeace hebben de onderhandelaars van de EU en de VS belet hun geheime gesprekken voort te zetten over het Transatlantic Trade and Investment Partnership vrijhandelsakkoord. TTIP zal volgens de organisatie multinationals ongeziene macht geven. en de democratie, de gezondheid en de sociale rechten ondermijnen.

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de VS komen in Brussel samen op 22 februari voor de verdere onderhandelingen van het TTIP-vrijhandelsakkoord achter gesloten deuren. Greenpeace nam de gelegenheid te baat om het geheime karakter van deze gesprekken en de nefaste gevolgen aan te klagen van dit verdrag voor democratie, milieubescherming, gezondheid en sociale rechten

30 activisten uit 7 landen ketenden zich vast aan de ingang van het conferentiecentrum waar de vergadering had moeten plaatsvinden. Klimmers ontrolden een groot spandoek aan de voorzijde van het gebouw met daarop een verkeersbord voor doodlopende weg, en de boodschap “TTIP: dead end trade deal”.

“Dit handelsakkoord gaat in feite niet over handel”, verklaarde Susan Jehoram Cohen, campagneverantwoordelijke TTIP bij Greenpeace. “Het hoofddoel van dit akkoord is de machtsoverdracht van het volk naar de grote bedrijven. De handelsbarrières waar de Europese Commissie het over heeft, zijn veiligheidsnormen die schadelijke pesticiden uit ons voedsel weren of verhinderen dat gevaarlijke stoffen in de lucht terechtkomen.”

“De onderhandelaars die vandaag in het geheim wilden bijeenkomen, willen deze normen afzwakken om de winsten van grote bedrijven te maximaliseren, ongeacht de kost voor de samenleving en het milieu. Deze actie vestigt daar de aandacht op en geeft een stem aan de miljoenen burgers die tegen dit vrijhandelsakkoord gekant zijn.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be