GRATIS(!) les Democratie aan de neoliberale regering en Tweede Kamer verstrekt door Eerste-Kamerleden van PvdA

De Neoliberale Kerk is heden op haar grondwesten aan het trillen.
De Neoliberale Drie-eenheid is als nooit eerder in gevaar gekomen.
De Eerste Kamer senatoren hebben het totalitaire neoliberale wetsvoorstel weg gestemd.

De Neoliberale Geloofsbelijdenis waar op de eerste plaats De Winst als de absolute Godmacht imperiaal regeert hetgeen in het neoliberale Universum nooit ter twijfel gebracht mag worden is heden ter sprake gebracht.

Op de tweede plaats in de neoliberale Geloofsbelijdenis staan de winsten van de aandeelhouders en grootdirecteuren. Die zijn allang allerheiligst verklaard.

Op de derde plaats is het enorme PR-propaganda-gebeuren dat de monstrueus opgeblazen fabels van de Neoliberale Kerk over de kosten in de gezondheidszorg in stand houdt om de corporatieve winsten van verzekeraars, investeerders en aandeelhouders te kunnen waarborgen.

Het totalitaire neoliberalisme is uiteindelijk in gevaar gekomen door middel van het wegstemmen van de discriminatoire neoliberale beginsel van de Nieuwe Neoliberale Gezondheidszorg – het afzeggen van het Universele Recht van de burgers om de vrije artsenkeuze te mogen uitoefenen.

Regelrechte ramp! Nationale neoliberale ramp!

Wat Democratie, vragen de neoliberalen? Enkel de behaalde winst bepaalt wat een neoliberaal over de Democratie denkt, toch? Indien de winst niet voldoende is gaan de Democratie, haar regels en de vrije keuze van de burger gewoon de prullenbak in. Klaar!

De neoliberale PR-propaganda zal zeker nu blijven ratelen dat de (zorg)“kosten” omhoog zullen gaan terwijl in de werkelijkheid hetgeen op spel gaat staan de lucratieve winsten van de Kartelverzekeraars zijn.

In het belang van het Nederlandse volk!
Senatoren bedankt.