Gif in de bodem belaagt wormen en springstaarten

Bestrijdingsmiddelen blijken in de bodem een al net zo desastreuze werking te hebben als daarboven. Eerder werd aangetoond dat de stoffen schadelijk zijn voor bijvoorbeeld bijen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat deze middelen zeer giftig zijn voor organismen die in de bodem leven. (..)
Het gaat om zogeheten neonicotinoïden, gewasbeschermingsmiddelen op basis van nicotine. De Europese voedselveiligheidsautoriteit toonde vorig jaar al aan dat deze stoffen rechtstreeks schadelijk zijn voor bestuivers als wilde bijen, honingbijen en hommels.

Kees van Gestel, al jaren bezig met bodemonderzoek, maar sinds kort hoogleraar Ecotoxicologie van Bodemecosystemen aan de Vrije Universiteit, is eigenlijk verbaasd dat niet eerder onderzoek is gedaan naar de invloed van insecticiden op het bodemleven. Hij heeft gekeken naar de gevolgen voor springstaarten en regenwormen.

Het persbericht verder

De oratie