GGZ heeft zich laten piepelen door marktfanatici

In 2017 zou de GGZ volwaardig lid moeten worden van de neoliberale zorgmarkt. Dat hebben de VVD en de PvdA afgesproken in het regeerakkoord.

Vanaf dat moment zullen de kosten van behandeling door de GGZ volledig vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars die ter compensatie van mogelijke tegenvallers een beroep kunnen doen op de vereveningsbijdrage die nu al geldt voor “normale” zieken.

Zorgverzekeraars worden via dat systeem gecompenseerd als zij bijvoorbeeld relatief veel ouderen of chronisch zieken als klanten hebben. Deze groepen hebben in verhouding veel zorg nodig en leveren een groter financieel risico op.

Omdat de behandeling van psychiatrisch patiënten nogal duur kan uitvallen zullen zorgverzekeraars ook in dit segment van de zorg een beroep kunnen gaan doen op het risicovereveningssysteem. In tegenstelling tot ziekten die niets met de geestelijke gezondheid te maken hebben zijn de kosten die de GGZ oplevert behoorlijk onvoorspelbaar. Tenzij de patiënt al een geschiedenis in de psychiatrie heeft, dan is het iets makkelijker te voorzien.

Maar het is moeilijk om te voorspellen wie er hoge of extreem hoge kosten binnen de ggz zal maken. “Voor een depressie bijvoorbeeld zijn eerdere behandelingen waarschijnlijk een goede voorspeller. Maar dat moeten we wel verder onderzoeken. En deze informatie is nu voor de risicoverevening niet altijd beschikbaar.”

De laatste zin van de quote doet vermoeden dat het medisch geheim m.b.t. psychische klachten definitief tot het verleden gaat behoren.

Maar er is nog een ander, minstens zo alarmerend, aspect:

Van Houten denkt niet dat dit probleem voor 2017 opgelost zal zijn. “Er is in de ggz een kleine groep patiënten die zeer hoge kosten maakt. Als die kosten onvoldoende worden gecompenseerd, kost dat de verzekeraar veel geld”, zegt Van Houten tegen het FD.

De voorzitter vreest dat de kans groter wordt dat dergelijke ggz-patiënten dan door zorgverzekeraars geweigerd worden. De toegankelijkheid van de zorg komt dan in gevaar.

GGZ Nederland heeft bij vrijwel al het overleg ter zake het nieuwe zorgstelsel aan tafel gezeten en vooral gelet op het behoud van de eigen instellingen. Als de marktwerking inderdaad in 2017 een feit is zal de GGZ minder toegankelijk zijn voor patiënten die deze zorg het hardste nodig hebben. Dit gaat dan uiteraard nog meer levensgevaarlijke toestanden opleveren die van tevoren niet konden worden voorzien.

Bron: ‘Volledige marktwerking voor ggz komt te vroeg’