Gezocht! Een communicatie-firma die Polen weer positief op de kaart wil zetten!

Een mooie scoop van @HenryJFoy, Centraal Europa-correspondent voor de Financial Times:

Polen biedt een uitgelezen kans aan voor PR-bureaus die het met de ethische kant van het vak niet al te nauw nemen! Kan jij een positieve draai geven aan het beleid van een regering die is beschuldigd van het breken van de grondwet van het land, het ondermijnen van de democratie en het afschrikken van buitenlandse investeerders?

De Poolse regering heeft contact gezocht met een aantal grote, in Londen gevestigde PR-firma’s, om advies in te winnen over het herstellen van hun image, nu de nieuwe regering wordt geconfronteerd met massale publieke protesten, nerveuze buitenlandse investeerders en kritiek van internationale bondgenoten.

Sinds in november PiS aan de macht is gekomen hebben ze de totale politieke controle overgenomen van alle publieke media en het OM, zijn ze beschuldigd van het overtreden van de Poolse grondwet door mensenrechten-organisaties, en hebben ze zich bezig gehouden met het bestoken van “Brussel,” de buitenlandse media en vaag omschreven “invloeden van buitenaf” met scherp verwoorde aanklachten.

Hoewel dit soort dingen het best goed doen bij de gemiddelde Pool, die het ziet als ‘opruimen van de rotzooi van PO’ en ‘afrekenen met het neo-imperialisme van West-Europa’ valt dit niet goed bij hen die het vanaf een afstandje gadeslaan.

Hierdoor is er in Europa een nerveuze houding ontstaan, die ook door buitenlandse investeerders wordt gedeeld. De diplomatieke onrust die dit met zich meebrengt heeft het blazoen van Polen, als een van de grotere succesverhalen van de EU ernstig bevlekt. Warschau is om deze reden naar Londen getrokken, en heeft daar – indirect, uiteraard – inlichtingen ingewonnen. Hieruit zou al enig resultaat te zien zijn: enkele bedrijven zouden al een voorstel op tafel hebben liggen.

Polen doet hiermee weer eens denken aan het Hongarije van Orbán, waar ook een Londens’ bedrijf de opdracht kreeg om alle onrust, ontstaan door de media-putsch van de afgelopen jaren, van een mooi jasje te voorzien.
De Poolse regering lijkt zich maar al te zeer bewust te zijn van het feit dat ze geen flauw idee hebben van de dingen die komen kijken bij het behouden van de ‘hearts and minds’ van niet alleen de eigen, maar vooral ook de verdere Europese bevolking.

Zeker terwijl leden van de regeringspartij paranoïde dingen aan het roepen zijn over door de oppositie gestuurde lastercampagnes vanuit het buitenland lijkt het binnenhalen van een paar mensen die wél weten waar ze het over hebben helemaal zo dom nog niet…
Zeker als PiS ook maar de kans van een sneeuwvlok in juli wil hebben om hun controversiële plannen over nieuwe belastingen voor banken en de detailhandel doorgevoerd te zien zonder uiterst nadelige gevolgen door het voortvarende vertrek van buitenlands kapitaal.

De Poolse regering wenste geen antwoord te geven op vragen van de Financial Times…