Gezinsplanning als mensenrecht staat onder druk

Vijftig jaar geleden legde de internationale gemeenschap het recht op gezinsplanning vast, maar dat recht staat wereldwijd onder druk. Vrouwen kunnen er vaak geen gebruik van maken, constateert Natalia Kanem, directeur van het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA).

Op Wereldbevolkingsdag (vandaag 11 juli) richt het UNFPA de aandacht op gezinsplanning als mensenrecht. Het is dit jaar de vijftigste verjaardag van de Internationale Mensenrechtenconferentie waar gezinsplanning voor het eerst als mensenrecht erkend werd.

“Ouders hebben het recht om vrij en op een verantwoorde manier te bepalen hoeveel kinderen ze willen en op welk moment”, staat in de Proclamatie van Teheran, die in die in 1968 werd opgesteld, twintig jaar na de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De historische bijeenkomst legde ook een verband tussen het recht op gezinsplanning en de “waardigheid van de mens.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be