Gewoon blaten dat extreemrechts en anarchisme één pot nat is

Je bent uitgerangeerd als manager, desnoods met pek en veren de tent uitgegooid (maar wel met gouden handdruk natuurlijk), waar heb je ervaring in en wat voor expertise heb je? Je gaat de adviessector of consultancy in, het komt op hetzelfde neer. Training en advies – mijn persoonlijke ervaring met het ondergaan van zo’n training is dat er flink geklaagd kon worden over de manager, iets wat je in het echt niet kwijt kon. (Ik weet niet of ik nog aan geheimhouding moet doen maar in ieder geval kan ik zeggen dat de heer Plasterk er niets van wist te bakken, dat verrast u wellicht).

Een specialiste op het gebied van terrorisme toeterde dezer dagen iets rond over een “rapport” van een Adviesbureau, Radicale groepen en de coronapandemie. Het bureau heet Nuance door Training en Advies, maar als je de door haar zelf gelanceerde berichten volgt merk je dat dit een beunprojectje is van mevrouw de professor zelf. Beatrice de Graaf, was zij niet eerst verbonden aan De Dienst? Het doet er ook niet toe, in deze dagen van Cliteurs en Engelens hoeft men aan het hoogleraarschap toch werkelijk geen grote waarde meer te hechten.

Met “radicale groepen” worden zogeheten Viruswappies en extreemrechts bedoeld. Ik houd niet van dat eerste woord, het doet deze levensgevaarlijke types onschuldig klinken. Virusontkenners of – loochenaars is een beter woord. Maar goed, Nuance vraagt uiteraard om Evenwicht en Beide Zijden Beoordelen. En zo komen we na alle ultrarechtse praat (dat Rutte volgens die kringen opgehangen moet worden ontgaat het “bureau”) bij “extreemlinks” aan want de equivalentie moet duidelijk zijn. De Graaf ziet overigens het grootste gevaar van xre, zou ze daarmee de lieve jongelui van Extinction Rebellion bedoelen? Ze komen niet voor in het onderhavige rapport.

Extreemlinks blijkt dan te bestaan uit de leerzame twiets van Mathijs van de Sande (die verbonden is aan de Nijmeegse universiteit), waarin hij volgens mij imaginaire, onwetende maar eventueel te onderrichten, Nederlandse intellectuelen wat leestips geeft over het anarchisme. Zowel in de VS als in Nederland wordt het uiterstrechtse putschistenvolk nog wel eens als anarchisten aangeduid in De Media, omdat ze zicht tegen het Gezag heten te keren, vermoedelijk. Ik heb nog een aanvullende lijst er bij geschreven, waarvan ik al bij publicatie wist dat hij niet compleet was, maar dat kan gelukkig ook helemaal niet. Waar is Guérin, of Chomsky, of Bookchin, hoorde ik u al morren, en Malatesta, huh! Maar dit ging Nuance door Training en Advies boven het petje, denk ik. Het was tenslotte bedoeld voor enigszins geletterde mensen.

Dan wordt onze makker Peter Storm aangehaald. Het bureau denkt dat Van de Sande en Storm één persoon zijn, “de anarchist”. Ik zou het bijna snoezig noemen, De Graaf is echt een mislukte geheim agente. En tot slot haalt “het bureau” een paar keer de Vrije Bond aan, meestal in het Engels, en daarmee is de equivalentie tussen extreemrechts en extreemlinks wel aangetoond. Ook al is Extinction Rebellion pas echt gevaarlijk.

Eerlijk gezegd kan ik eigenlijk wel instemmen met dat laatste: XR, hoewel zelden uitgesproken antikapitalistisch, stelt wel de fundamenten van het fossiele automobiele kapitaal ter discussie. Maar goed, een handjevol citaten van “anarchisten” waarbij het adviesbureau twee verschillende kameraden niet eens van elkaar kan onderscheiden*), dat moet volstaan om het Grote Gevaar in kaart te brengen. En natuurlijk, anarchisten zijn potentieel gevaarlijker voor de Orde dan een rechts dat ideologisch niet veel verschilt van de regeerders van nu. De Graaf gelooft niet in Het Hoefijzer, maar… “Maar” ontkent altijd het eerste deel van de zin.

*) Een anarchist schrijft over de recente protesten tegen de coronamaatregelen: “De corona-ontkenning, het fascisme, de agressie van de menigten in Amsterdam en Eindhoven, ze krijgen terecht afkeuring. Weg ermee! Het grove politiegeweld daartegen verdient die afkeuring echter ook, en krijgt die volstrekt onvoldoende, ook uit linkse en radicale kringen. […] Het is niet dat ik die fascisten geen klappen gun of zo.. Geen vrijheidslievend persoon kan toch zomaar goedkeuren dat politie samenkomsten verdrijft, enkel en alleen omdat die van staatswege zijn verboden? Ter verdrijving van rechts tuig zoals dit hebben we andere middelen: een antifascistische beweging.”[80] Dezelfde anarchist distantieert zich wel van de relschoppers rondom de lockdownrellen: ”De relschoppers zijn geen anarchisten. Een groter verschil is niet denkbaar…”[81] Hij klaagt dat ‘anarchist’ als scheldwoord gebruikt wordt om relschoppers te beschrijven en verwijt bestuurders ‘intellectuele luiheid’. Hij geeft boekentips om te leren over anarchisme.[82]

De noten verwijzen respectievelijk naar PeterStormt en Doorbraak, dus Peter Storm en Mathijs van de Sande. O ja, buitengewoon grappig is dat “het bureau” copyright opeist over dit meesterwerk van bijeengesprokkelde citaten. Je moet toch maar durven.