Gevolgen PFOS-vergiftiging Schiphol veel ernstiger dan gedacht, sanering uit zicht

Uit metingen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat een gebied van circa honderd vierkante kilometer rond Schiphol zwaar vervuild is met het zeer giftige PFOS.

Een deel van die verontreiniging ontstond na een bedrijfsongeval in een KLM-loods op Schiphol. Daar werd in juli 2008 110.000 kubieke meter oppervlaktewater vervuild met deze gevaarlijke stof die onder meer wordt gebruikt in brandblusschuim.

In plaats van een dure sanering werd destijds gekozen voor de ’tijdelijke’ en goedkopere opslag van het verontreinigde water in vijf bassins aan de zuidzijde van het vliegveld. Die baden bleken echter lek, waardoor het gif uitsijpelde naar de omgeving.