Gevestigde partijen in Europarlement tekenen doodvonnis voor klimaat en natuur

Een stemming over het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU in het Europese Parlement betekent een handtekening onder het doodvonnis van het Europese boerenbedrijf, zegt Greenpeace. Europese parlementsleden hebben het nagelaten het beleid te hervormen, zodat dit ongewijzigd verdergaat de komende zeven jaar, zonder op enige wijze antwoord te bieden op de crises van klimaat en ecologie.

Het Europese Parlement heeft een overeenkomst gesloten tussen christen-democraten, liberalen en sociaal-democraten, waarin voorstellen van de milieucommissie van het parlement worden verworpen om subsidies voor de bioindustrie te beëindigen of om het financieren van milieumaatregelen in belangrijke mate te verhogen.

De beleidsdirecteur voor het EU-landbouwbeleid van Greenpeace, Marco Contiero, zegt: “De parlementsleden hebben een doodvonnis ondertekend voor de natuur, het klimaat en kleine boerderijen, die in alarmerende mate zullen verdwijnen.  Al meer dan zestig jaar is het Europese landbouwbeleid blind voor de uitwerking van de landbouw en veeteelt op de natuur, waarbij boeren worden beloond voor grotere productie en het uitbreiden van hun boerderijen. Het Europese Parlement zet die verwoesting moedwillig voort terwijl wetenschapslieden waarschuwen dat de landbouw moet veranderen om de klimaatcrisis aan te pakken en de natuur te beschermen. Dat zou ook een doodvonnis voor de doelen van de Europese Green Deal kunnen inhouden.”

Veel leden van het Europese parlement waren zeer ontevreden over de plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals besproken in het parlement, en 166 van hen stemden voor het schrappen van het gehele voorstel – vaak tegen de partijleiding in – en om de Commissie te vragen een nieuw plan te ontwikkelen. De commissaris voor de landbouw van de EU heeft ook gezegd dat de overeenkomst in het parlement onverenigbaar is met de Europese Green Deal.

Ministers voor landbouwzaken, bijeen in Luxemburg, zullen naar verwachting de minimale eisen, voorgesteld door de Europese Commissie, verder afzwakken. Dat boeren die EU-subsidie krijgen veengebieden dienen te ontzien en land moeten reserveren voor de natuur zal waarschijnlijk geschrapt worden.

Tripartiete onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en nationale regeringen zullen naar verwachting spoedig beginnen onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Commissie en zullen vroeg in 2021 beëindigd worden.

– Persbericht Greenpeace